Оксана Резван
Оксана Резван
Харківський національний університет міського господарства імені О,М. Бекетова
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови розвитку пізнавальних потреб іноземних студентів у процесі навчання
ОО Резван
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія та методика професійної …, 2008
332008
Формування професійно-рефлексивної позиції майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі: монографія
ОО Резван
Харків, Україна: Точка, 2014
202014
Ментальні карти як інноваційний спосіб організації інформації в навчальному процесі вищої школи
ОГ Романовський, ВМ Гриньова, ОО Резван
Інформаційні технології і засоби навчання, 185-196, 2018
182018
Modernization of primary sсhool teachers’ training from knowledge to competence approach
VGO Rezvan
Advanced Education, 2016 DOI: 10.20535/2410-8286.85955 6, p.111-114., 2016
16*2016
Рефлексивне середовище як чинник розвитку особистості майбутнього фахівця
О Резван
Педагогіка та психологія : зб. наук. праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. , 2015 …, 2015
8*2015
Розвинутий емоційний інтелект студентів-іноземців як умова готовності до навчання
ІА Сладких
Наука і освіта, 103-107, 2014
82014
Теоретико-методичні засади формування професійно-рефлексивної позиції майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі
ОО Резван
автореферат дисертації доктора педагогічних наук, 2016
72016
Етапи формування професійної рефлексії майбутніх учителів у процесі навчання у ВНЗ
ОО Резван
Педагогіка та психологія, 204-211, 2016
62016
Шляхи вдосконалення професійної рефлексії вчителів проектних класів «Інтелект України»
О Резван
Рідна школа, 65 - 70, 2016
52016
Проблеми довузівської підготовки студентів-іноземців до навчання у вищих технічних навчальних закладах
ВА Петрук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
52013
Метод форсайт у визначенні професійних альтернатив майбутніх фахівців
ОО Резван
Педагогіка та психологія, 153-167, 2014
42014
The role of emotions in the development of a future specialist’s professional and reflective views
RO Alexeevna
Austrian journal of Humanities and Social Sciences, 2014
32014
The role of emotions in the development of a future specialist’s professional and reflective views
RO Alexeevna
Austrian journal of Humanities and Social Sciences, 2014
32014
Рефлексивна позиція студентів вищих технічних закладів освіти як фактор їхньої фахової самореалізації
ОО Резван
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2012
32012
Розвиток рівня мовної компетенції іноземних студентів як умова їхньої соціалізації в країні навчання
ОО Резван
ББК 74.202 Г. 94, 69, 2009
32009
Соціально-комунікативна активність як чинник перетворення професійно-особистісної позиції майбутнього фахівця
ОО Резван
Педагогіка та психологія, 149-156, 2017
22017
Іноземні студенти як об’єкт соціалізації в соціокультурному просторі України
ОМ Білик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
22016
Навчальні тексти з мовної підготовки: навч. посібник.
ОО Резван, ОВ Кір’янова, ОЮ Малюкова, ОС Пономарьов
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2019
12019
Кар’єрні домагання молодого фахівця: роль університетів у формуванні їхньої адекватності
В Гриньова, О Резван
Новий Колегiум, 40-44, 2018
12018
Роль професійної мобільності у фаховій спрямованості студентів
O Rezvan
Лідер. Еліта. Суспільство, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20