Підписатись
Оксана Резван
Оксана Резван
Харківський національний університет міського господарства імені О,М. Бекетова
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови розвитку пізнавальних потреб іноземних студентів у процесі навчання
ОО Резван
ОО Резван.–2008.–17 с, 2008
342008
Ментальні карти як інноваційний спосіб організації інформації в навчальному процесі вищої школи
ОГ Романовський, ВМ Гриньова, ОО Резван
Інформаційні технології і засоби навчання, 185-196, 2018
272018
Формування професійно-рефлексивної позиції майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі: монографія
ОО Резван
Харків, Україна: Точка, 2014
202014
Modernization of primary sсhool teachers’ training from knowledge to competence approach
VGO Rezvan
Advanced Education, 2016 DOI: 10.20535/2410-8286.85955 6, p.111-114., 2016
18*2016
Методика викладання у вищій школі
О Резван
Харків, ХНАДУ:«Міськдрук, 2012
102012
Рефлексивне середовище як чинник розвитку особистості майбутнього фахівця
О Резван
Педагогіка та психологія : зб. наук. праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. , 2015 …, 2015
9*2015
Розвинутий емоційний інтелект студентів-іноземців як умова готовності до навчання
ІА Сладких
Наука і освіта, 103-107, 2014
82014
Теоретико-методичні засади формування професійно-рефлексивної позиції майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі
ОО Резван
автореферат дисертації доктора педагогічних наук, 2016
72016
Етапи формування професійної рефлексії майбутніх учителів у процесі навчання у ВНЗ
ОО Резван
Педагогіка та психологія, 204-211, 2016
62016
Шляхи вдосконалення професійної рефлексії вчителів проектних класів «Інтелект України»
О Резван
Рідна школа, 65 - 70, 2016
52016
Проблеми довузівської підготовки студентів-іноземців до навчання у вищих технічних навчальних закладах
ВА Петрук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
52013
Метод форсайт у визначенні професійних альтернатив майбутніх фахівців
ОО Резван
Педагогіка та психологія, 153-167, 2014
42014
Іноземні студенти як об’єкт соціалізації в соціокультурному просторі України
ОМ Білик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
32016
The role of emotions in the development of a future specialist’s professional and reflective views
RO Alexeevna
Austrian journal of Humanities and Social Sciences, 132-136, 2014
32014
The role of emotions in the development of a future specialist’s professional and reflective views
RO Alexeevna
Austrian journal of Humanities and Social Sciences, 132-136, 2014
32014
Рефлексивна позиція студентів вищих технічних закладів освіти як фактор їхньої фахової самореалізації
ОО Резван
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2012
32012
Розвиток рівня мовної компетенції іноземних студентів як умова їхньої соціалізації в країні навчання
ОО Резван
ББК 74.202 Г. 94, 69, 2009
32009
Соціально-комунікативна активність як чинник перетворення професійно-особистісної позиції майбутнього фахівця
ОО Резван
Педагогіка та психологія, 149-156, 2017
22017
Навчальні тексти з мовної підготовки: навч. посібник.
ОО Резван, ОВ Кір’янова, ОЮ Малюкова, ОС Пономарьов
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2019
12019
Preparation content updating of future dentists to professional interaction
B Palamar, V Proshkin, N Volkova, O Rezvan, L Tkachenko
Wydawnictwo Aluna, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20