Підписатись
Оксана Резван
Оксана Резван
Харківський національний університет міського господарства імені О,М. Бекетова
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ментальні карти як інноваційний спосіб організації інформації в навчальному процесі вищої школи
ОГ Романовський, ВМ Гриньова, ОО Резван
Інформаційні технології і засоби навчання, 185-196, 2018
382018
Педагогічні умови розвитку пізнавальних потреб іноземних студентів у процесі навчання
ОО Резван
ОО Резван.–2008.–17 с, 2008
362008
Формування професійно-рефлексивної позиції майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі: монографія
ОО Резван
Харків, Україна: Точка, 2014
242014
Modernization of primary sсhool teachers’ training from knowledge to competence approach
VGO Rezvan
Advanced Education, 2016 DOI: 10.20535/2410-8286.85955 6, p.111-114., 2016
19*2016
Методика викладання у вищій школі
О Резван
Харків, ХНАДУ:«Міськдрук, 2012
152012
Рефлексивне середовище як чинник розвитку особистості майбутнього фахівця
О Резван
Педагогіка та психологія : зб. наук. праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. , 2015 …, 2015
10*2015
Розвинутий емоційний інтелект студентів-іноземців як умова готовності до навчання
ІА Сладких
Наука і освіта, 103-107, 2014
92014
Етапи формування професійної рефлексії майбутніх учителів у процесі навчання у ВНЗ
ОО Резван
Педагогіка та психологія, 204-211, 2016
72016
Теоретико-методичні засади формування професійно-рефлексивної позиції майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі
ОО Резван
автореферат дисертації доктора педагогічних наук, 2016
72016
Шляхи вдосконалення професійної рефлексії вчителів проектних класів «Інтелект України»
О Резван
Рідна школа, 65 - 70, 2016
62016
Метод форсайт у визначенні професійних альтернатив майбутніх фахівців
ОО Резван
Педагогіка та психологія, 153-167, 2014
62014
Проблеми довузівської підготовки студентів-іноземців до навчання у вищих технічних навчальних закладах
ВА Петрук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
62013
Соціально-комунікативна активність як чинник перетворення професійно-особистісної позиції майбутнього фахівця
ОО Резван
Педагогіка та психологія, 149-156, 2017
32017
Іноземні студенти як об’єкт соціалізації в соціокультурному просторі України
ОМ Білик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
32016
Рефлексивна самооцінка особистих ресурсів студентів
ОО Резван
Педагогічний процес: теорія і практика, 9-13, 2014
32014
The role of emotions in the development of a future specialist’s professional and reflective views
RO Alexeevna
Austrian journal of Humanities and Social Sciences, 132-136, 2014
32014
Рефлексивна позиція студентів вищих технічних закладів освіти як фактор їхньої фахової самореалізації
ОО Резван
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2012
32012
Розвиток рівня мовної компетенції іноземних студентів як умова їхньої соціалізації в країні навчання
ОО Резван
ББК 74.202 Г. 94, 69, 2009
32009
ВПЛИВ РЕФЛЕКСІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ІНЖЕНЕРНОГО ПРОФІЛЮ
О Резван, О Жигло
Наукові інновації та передові технології, 2023
22023
Preparation content updating of future dentists to professional interaction
ВВ Прошкін, Н Волкова, О Резван, Л Ткаченко
Wiadomości Lekarskie 72 (9), 1809-1813, 2019
22019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20