Вашай Юлія
Title
Cited by
Cited by
Year
Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки України на сучасному етапі
Ю Вашай
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
132012
Економічна безпека та її структура. Удосконалення системи
СІ Кудин, ЮВ Вашай
Науковий вісник Львівського ДУВС: зб. наук. праць.-Сер.: Економічна.-Львів …, 2010
82010
Роль державного фінансового контролю в забезпеченні фінансової безпеки держави
НІ Дорош, ІК Дрозд, ОО Чечуліна, НІ Рубан
82009
Екологічна безпека в контексті забезпечення національної безпеки України
О Ладюк
Наука молода, 2008
62008
Виробнича безпека України: стан та шляхи підвищення
СІ Кудин, ЮВ Вашай
Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji „Actualne …, 2012
42012
Макроекономічний аналіз стану технологічної безпеки України
ЮВ Вашай
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 205-208, 2012
22012
Макроэкономический анализ интегрального уровня экономической безопасности государства
ЮВ Вашай
Современная экономика: проблемы и решения 12, 8-14, 2012
22012
Финансовая безопасность в системе экономической безопасности государства
ЮВ Вашай
Матеріали конференції «Актуальные вопросы финансов, бухгалтерского учета и …, 2010
22010
Інструментарій дослідження економічної безпеки: макроекономічний аспект
ЮВ Вашай
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
22010
Загрози економічній безпеці України в сучасних умовах
Ю Вашай
WORLD ECONOMIC CRISIS: CAUSES, CONSEQUENCES AND PROSPECTS FOR OVERCOMING, 68, 0
2
Проблеми та перспективи застосування аутсорсингу бухгалтерських послуг вітчизняними підприємствами
ЮВ Вашай
Вісник Національного університету водного господарства та …, 0
2
Чинники, що впливають на економічну безпеку держави
ЮВ Вашай
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.–Чернівці, 318-325, 0
2
Вплив глобалізації на стан економічної безпеки держави
ЮВ Вашай
Материали за, 57-60, 0
2
Макроекономічний аналіз економічної безпеки України
ЮВ Вашай, СІ Кудин
НУВГП, 2014
12014
Економічна безпека реального сектору економіки
Ю Вашай
ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE, 81, 2011
12011
Міжнародна безпека (укр.) International security (en.)
ЮВ Вашай
2021
Міжнародне виробниче співробітництво (укр.) International production cooperation (en.)
ЮВ Вашай
2021
Силабус навчальної дисципліни Міжнародна безпека для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Міжнародний бізнес, за …
ЮВ Вашай
2020
Аналіз показників діяльності підприємства за основними видами економічної діяльності в контексті оцінки стану економічної безпеки держави
Ю Вашай
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020
2020
Гармонізація інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою держави в умовах військово-політичної нестабільності
ЮВ Вашай, ОО Дорошенко
НУВГП, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20