Наталія Васько
Наталія Васько
Інститут рослинництва імені В. Я. Юрєва Національної академії аграрних наук України
Підтверджена електронна адреса в yuriev.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
GGE biplot analysis of genotype by environment interaction of spring barley varietes
LY Solonechnyi P., Vasko N., Naumov A., Solonechnaya O., Vazhenina O ...
Zemdirbyste-Agriculture 102 (4), 431-436, 2015
352015
Селекційно-генетичні особливості різновидностних форм ячменю ярого
МР Козаченко, ПМ Солонечний, НІ Васько
Селекція і насінництво, 53-67, 2010
92010
Нові сорти ярого ячменю
НІ Васько
Селекція і насінництво.–Харків, 246-255, 2007
82007
Селекційно-генетичні особливості ячменю з ріхним вмістом амілопектину в крохмалі
ВНІ Козаченко М.Р., Наумов О.Г.
Вісник Харківського НАУ, 2011
7*2011
Генетичні компоненти, успадковуваність і кореляція ознак продуктивності та вміст білка у гібридів ярого ячменю
ВНІ Важеніна О.Є., Козаченко М.Р.
Генетичні ресурси рослин, 2008
72008
ГЕНЕТИЧНІ КОМПОНЕНТИ, УСПАДКОВУВАНIСТЬ І КОРЕЛЯЦІЇ ОЗНАК ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВМІСТ БІЛКА У ГІБРИДІВ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ
ОЄ Важеніна, МР Козаченко, НІ Васько
Генетичні ресурси рослин, 2008
72008
Селекційно-генетичні особливості форм ярого ячменю з різним розвитком остюковості
ВНІ Козаченко М.Р., Іванова Н.В.
Селекція і насінництво, 87-97, 2007
7*2007
Продуктивность сортов ячменя ярового в экологическом сортоиспытании
СОВ Солонечный П.Н., Козаченко М.Р., Васько Н.И., Наумов А.Г., Важенина О.Е.
Зернобобовые и крупяные культуры, 96-99, 2014
52014
Селекція waxy–ячменю
ОГ Наумов, МР Козаченко, НІ Васько, ПМ Солонечний, ОЄ Важеніна
Селекція і насінництво, 60-69, 2014
52014
Селекцiйно-генетичнi особливостi рiзновидностних форм ячменю ярого
МР Козаченко, ПМ Солонечний, НI Васько
52010
Стекловидность эндосперма и содержание белка в зерне сортов пленчатого и голозерного ячменя
НИ Васько, МР Козаченко, ПН Солонечный, ОВ Солонечная, ...
Зернобобовые и крупяные культуры, 2018
42018
Адаптивні особливості сортів ячменю ярого за урожайністю та вмістом білка в зерні
ПМ Солонечний, МР Козаченко, НІ Васько, ОГ Наумов, ПП Дмитренко, ...
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 225-231, 2014
42014
Ефективність селекції ячменю ярого безостого
МР Козаченко, НІ Васько, ОГ Наумов, НВ Іванова, ТЮ Маркова, ...
Селекція і насінництво, 37-45, 2011
42011
Селекція нових ліній ячменю waxy
МР Козаченко, ОГ Наумов, НІ Васько, ПМ Солонечний, ОВ Солонечна, ...
Фактори експериментальної еволюції організмів 18, 93-96, 2016
32016
GGE biplot аналіз взаємодії генотип-середовище сортів ячменю ярого
ПМ Солонечний, МР Козаченко, НІ Васько, ОГ Наумов, ОЄ Важеніна, ...
Селекція і насінництво, 93-102, 2014
32014
Стабільність елементів продуктивності сортів ячменю ярого в екологічному випро-буванні
ПМ Солонечний, МР Козаченко, НІ Васько, ОГ Наумов, ПП Дмитренко, ...
Селекція і насінництво, 194-203, 2014
32014
Характеристика зразків ячменю ярого за стійкістю до комплексу шкідливих організмів при різних методах оцінки
АМ Звягінцева, ВП Петренкова, НІ Васько
Селекція і насінництво, 47-55, 2012
32012
Селекційно-генетичні особливості ознак у F1 та F2 діалельних гібридів ярого ячменю
ВНІ Козаченко М.Р., Заїка О.В.
Таврійський науковий вісник, 2008
3*2008
Морфо-біологічні та кореляційні особливості форм ярого ячменю з різним характером остюковості
ВНІ Козаченко М.Р., Іванова Н.В.
Селекція і насінництво, 2007
3*2007
Урожайність і вміст білка в зерні сортів ярого ячменю та кореляційні звязки між ними взалежності від років вирощування та попередників
РЛВ Козаченко М.Р., Важеніна О.Є., Васько Н.І., Наумов О.Г.
Селекція і насінництво, 2004
32004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20