Подписаться
Віра Чернець
Віра Чернець
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Сільськогосподарські машини: конструкції та розрахунок»
АВ Бабій
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
31*2022
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
29*2016
Проблеми світлового забруднення
ЛА Назаренко, ВС Чернець
Lighting Engineering & Power Engineering, 6-17, 2014
102014
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Елементи та компоненти електронних систем”
АВ Коротун, НА Смирнова, НМ Нагорна, НІ Павлище, АВ Коротун, ...
Національний університет «Запорізька політехніка», 2021
8*2021
Світлотехнічні розрахунки: навч. посібник.
ЛА Назаренко, ТВ Можаровська, ВС Чернець
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2017
22017
Мезопічна фотометрія та вуличне освітлення
ЛА Назаренко, ТВ Можаровська, ВС Чернець
Український метрологічний журнал, 9-14, 2016
22016
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Петрографія і літологія»
СВ Тіхлівець, СВ Тихливец
12020
Формування архітектури зв'язків критеріїв якості світлового середовища
ЛА Назаренко, ВС Чернець
Український метрологічний журнал/Ukrainian Metrological Journal, 56-57, 2016
12016
Искусство освещения
ОИ Лесная, ВС Чернец, ИВ Паракуда
Lighting Engineering & Power Engineering, 58-61, 2013
12013
Роль освещения в динамической архитектуре современного города
ЛА Назаренко, ВС Чернец, ОИ Лесная, АЮ Кононенко
Lighting Engineering & Power Engineering, 4-10, 2013
12013
Невизуальное воздействие освещения как фактор светового загрязнения города
ВС Чернец
Lighting Engineering & Power Engineering, 18-22, 2012
12012
Конспект лекцій з дисципліни «Надійність і діагностика електрообладнання освітлювальних систем»(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних …
ВС Чернець
12011
Кодирование цвета в исследовании психосоматического воздействия цветного изображения
ВС Чернец
Міжнародний науково-технічний журнал" Світлотехніка та Електроенергетика", 2006
12006
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Вступ в проектування і технологію виготовлення одягу» ОП «Дизайн-технології, конструювання та сучасне …
ГА Ріпка, ОМ Сарана
СНУ ім. В. Даля, 2024
2024
ТРАВМАТИЧНА ФІБРОМА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА: КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, РИЗИК МАЛІГНІЗАЦІЇ
ВС Чернець, ЄД Бабов, ТМ Папіж
Вісник стоматології 125 (4), 30-36, 2023
2023
КЛІНІКО-ТОПОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН І ПУХЛИНОПОДІБНИХ УТВОРЕНЬ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
ЮГ Чумакова, ВС Чернець
Вісник стоматології 123 (2), 59-66, 2023
2023
РОЛЬ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ У РОЗВИТКУ ПАПІЛОМАТОЗУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
ВС Чернець
НАПРЯМ 1. НАЦIОНАЛЬНЕ ТА МIЖНАРОДНЕ ПРАВО, 156, 2021
2021
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ФОРМ ЕПУЛІСУ
ВС Чернець
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: Голова, 125, 2020
2020
Курс фізики: навч. посібник.
ЄС Орел, АВ Безуглий, ОМ Петченко, ЄІ Назаренко
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2018
2018
Методичний посібник з дисципліни" Вступ до фаху" для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 …
МІ Пилипець, ЛМ Данильченко, ІГ Ткаченко, ХТ Радик
ТНТУ ім І. Пулюя, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20