Підписатись
Роман Миронюк, Миронюк Роман, Миронюк Р.В.
Роман Миронюк, Миронюк Роман, Миронюк Р.В.
Інші іменаRoman Myroniuk, Myroniuk Roman, R. orcid.org/ 0000-0002-9620-5451
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в dduvs.in.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правовий статус суб’єктів адміністративно-деліктного процесу: теорія та практика реалізації: монографія
РВ Миронюк
Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2013
192013
Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання
Р Миронюк
Право України, 81-84, 2001
172001
Громадський контроль за діяльністю поліції: монографія
Р Миронюк
Дніпро: ДДУВС, 2020
152020
Новітні підходи щодо встановлення дисциплінарної відповідальності в публічній службі
РВ Миронюк
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2015
142015
Акти-дії органів адміністративно-деліктної юрисдикції як вид правозастосовних актів публічної адміністрації
РВ Миронюк
Адміністративне право і процес, 4, 2013
142013
Окремі напрями узагальнення іноземного досвіду функціонування та діяльності органів адміністративно-деліктної юрисдикції та шляхи його впровадження в Україні
ДВ Приймаченко, РВ Миронюк
122017
Зарубежный опыт принудительного исполнения решений судов и других органов публичной администрации и направления его внедрения в Украине
Р Миронюк
Legea şi Viaţa 280 (4/2), 52-55, 2015
122015
Органи внутрішніх справ як суб’єкти виконавчого провадження в справах про адміністративні правопорушення
РВ Миронюк
Ірпінь: Академія державно¿ податково¿ служби Укра¿ ни, 2003
112003
Окремі питання реформування системи органів виконання рішень суду та органів публічної адміністрації
РВ Митронюк
Журнал східноєвропейського права, 24-30, 2015
102015
Поняття та сутність адміністративного процесуального права: сучасні підходи до розуміння
РВ Миронюк
Право і суспільство, 127-131, 2012
102012
Особливості судового розгляду окремих категорій адміністративних справ
РВ Миронюк
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019
92019
Адміністративно-правове регулювання надання приватних охоронних послуг
РВ Миронюк
ДДУВС, 2016
92016
Сучасні наукові підходи до визначення місця адміністративного процесуального права та процесу в системі адміністративного права
РВ Миронюк
Журнал східноєвропейського права 9, 4-10, 2014
82014
Окремі напрямки оптимізації системи суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції
РВ Миронюк
Форум права, 635-638, 2012
82012
Процесуальні особливості адміністративно-деліктного провадження на стадії розгляду справи про адміністративне правопорушення
РВ Миронюк
Вісник Запорізького національного університету, 142-147, 2011
82011
Окремі шляхи удосконалення діяльності Державної фіскальної служби щодо надання адміністративних послуг
РВ Миронюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
72015
Місце публічної служби в системі сучасного адміністративного права
РВ Миронюк
Порівняльно-аналітичне право, 128-131, 2014
72014
Адміністративно-деліктний процес: наукові підходи щодо визначення поняття та змісту
РВ Миронюк
Вісник Запорізького національного університету, 1, 2012
72012
Правовий статус суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції: напрямки удосконалення
РВ Миронюк
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 227-234, 2012
72012
Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію»
ТП Мінка, ВА Глуховеря, РВ Миронюк, ОГ Комісаров, ВВ Шаблистий, ...
ДДУВС, 2017
62017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20