Ivan Shapoval / Іван Андрійович Шаповал
Ivan Shapoval / Іван Андрійович Шаповал
Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine, Інститут електродинаміки НАН України
Підтверджена електронна адреса в ied.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегія керування паралельним активним фільтром з частковим послабленням складової нульової послідовності напруг трифазної чотирипровідної мережі
СЙ Поліщук, МЮ Артеменко, ВМ Михальський, ЛМ Батрак, ІА Шаповал
Технічна електродинаміка, 2013
31*2013
The effect of load power factor on the efficiency of three-phase four-wire power system with shunt active filter
MY Artemenko, LM Batrak, SY Polishchuk, VM Mykhalskyi, IA Shapoval
2016 IEEE 36th International Conference on Electronics and Nanotechnology …, 2016
202016
Matrix converter control strategy maximizing reactive power transfer
VM Mykhalskyi, VM Sobolev, VV Chopyk, SY Polishchuk, IA Shapoval
2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems …, 2014
162014
Minimization of cable losses in three-phase four-wire systems by means of instantaneous compensation with shunt active filters
MY Artemenko, LM Batrak, SY Polishchuk, VM Mykhalskyi, IA Shapoval
2013 IEEE XXXIII International Scientific Conference Electronics and …, 2013
162013
Максимізація діапазону керування матричними перетворювачами
ВМ Михальський, ВМ Соболєв, ВВ Чопик, ІА Шаповал
Технічна електродинаміка, 7-13, 2015
12*2015
Control and commutation technique for matrix converter
E Chekhet, V Mikhalsky, V Sobolev, I Shapoval
Technical electrodynamics. Special issue on Problems of present-day …, 2006
112006
Просторово-векторне керування паралельними активними фільтрами
ВВ Чопик, ВМ Михальський, СЙ Поліщук, ВМ Соболєв, ІА Шаповал
Технічна електродинаміка, 2013
10*2013
Розширення діапазону регулювання вхідної реактивної потужності матричних перетворювачів засобами керування
ВМ Михальський, ВМ Соболєв, ІА Шаповал, ВВ Чопик
Технічна електродинаміка, 2012
10*2012
Управление матричными преобразователями с использованием метода сингулярного разложения при несимметрии напряжений питающей сети
ВМ Михальский, ВН Соболев, ВВ Чопик, ИА Шаповал
Техн. електродинаміка. Темат. вип." Силова електроніка та енергоефективність …, 2011
10*2011
Experimental study of a matrix converter excited doubly-fed induction machine in generation and motoring
I Shapoval, J Clare, E Chekhet
2008 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, 307-312, 2008
102008
Torque and reactive power control of doubly-fed induction machine with matrix converter
I Shapoval, S Peresada, G Asher, J Clare
2008 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2469-2474, 2008
92008
Керування вхідною реактивною потужністю матричних перетворювачів
ВМ Михальський, ВМ Соболєв, ВВ Чопик, ІА Шаповал
Технічна електродинаміка, 33-41, 2014
8*2014
The minimization strategy of undesirable instantaneous power components with different topologies of shunt active filter
VM Mykhalskyi, VM Sobolev, VV Chopyk, IA Shapoval
Технiчна електродинамiка, 41-50, 2014
72014
Стратегія мінімізації небажаних складових миттєвої потужності із застосуванням різних топологій паралельних активних фільтрів
ВМ Михальський, ВМ Соболєв, ВВ Чопик, ІА Шаповал
Технічна електродинаміка, 41-50, 2014
7*2014
Особливості формування струмів в системі" мережа живлення з несиметричними напругами–матричний перетворювач"
ВМ Михальський, ВМ Соболєв, ЕМ Чехет, ВВ Чопик, ІА Шаповал
Технічна електродинаміка. Силова електроніка та енергоефективність …, 2009
7*2009
Тенденции развития матричных преобразователей для асинхронного электропривода
ЭМ Чехет, ВН Соболев, ВМ Михальский, ИА Шаповал, СИ Полищук
Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія та практика: Вісник НТУ-ХПІ …, 2005
72005
Control of the stand-alone doubly fed induction generator supplied by the matrix converter
E Chekhet, I Shapoval, V Mikhalsky, V Sobolev, S Peresada
Proc of the International Workshop on Renewable Energy Based Units and …, 2006
62006
Asymptotic control of torque and unity stator side power factor of the doubly fed induction machine
S Presada, E Chekhet, I Shapoval
proceedings Intern. Conf” Problems of Electrical Drives” Alushta, 81-86, 1998
61998
Speed control of the doubly-fed induction machine with controlled converters in the stator and rotor circuits
IA Shapoval, VM Mykhalskyi, AL Doroshenko
Tekhnichna elektrodynamika 6, 18-25, 2017
52017
Поліпшення форми вхідних струмів матричних перетворювачів в умовах несиметричної та/або несинусоїдальної системи напруг мережі живлення
ВМ Михальський, ВМ Соболєв, ВВ Чопик, ІА Шаповал
Технічна електродинаміка, 17-24, 2015
5*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20