Viktor Mylashenko (Милашенко Віктор Миколайович * Милашенко Виктор Николаевич)
Viktor Mylashenko (Милашенко Віктор Миколайович * Милашенко Виктор Николаевич)
European University
Verified email at lll.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Образование для будущего, выбор целей: подходы и инструменты
ЮН Богачков, ПС Ухань, ВН Милашенко, ЯА Фельдман
42016
РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ОСВІТНЬОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
ВММ ЮМ Богачков
ХVI МІЖНАРОДНА науково-практична конференція "Інформаційні технології в…, 2010
32010
Інформаційно-комунікаційні інструменти побудови індивідуальної освітньої траєкторії старшокласників
ЮМ Богачков, ВМ Милашенко, ПС Ухань, ОЮ Сагадіна
Інформаційні технології і засоби навчання, 23-38, 2018
22018
Реестр компетентностей как инструмент формирования образовательно профессиональных программ и систем сертификации
ЮН Богачков, ПС Ухань, ВН Милашенко
22013
Роль венчурного фінансування в активізації інноваційної діяльності: світовий досвід і українські реалії
ЛВ Кривенко, ВМ Мілашенко
Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, 2011
22011
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА КАР’ЄРНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ІННОВАЦІНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
РВМРДБ Богачков Ю.М. Буров О.Ю. Милашенко В.М
ПЕРША МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, МАГІСТРІВ, АСПІРАНТІВ, ВЧЕНИХ…, 2008
2*2008
Рамкові модульні кваліфікації як інструмент взаємодії освітніх провайдерів та роботодавців в сфері управління інформаційною безпекою
МВМ Богачков Ю.М.
Зб. наук. праць науково-практичної конференції; Актуальні питання…, 2015
12015
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ЮН Богачков, ВН Милашенко, ПС Ухань, ОЮ Сагадина
Информационные технологии и средства обучения 64 (2), 23-38, 2018
2018
Застосування Google-інструментів для формування Euro Skills Hub Ukraine
ЮМ Богачков, ВМ Милашенко
2016
Euro skills tools как модель управления персональными компетентностями для обучения и профессиональной занятости
ЮН Богачков, МР Мруга, ВН Милашенко, ПС Ухань, ЯА Фельдман
Інформаційні технології і засоби навчання, 67-80, 2016
2016
ВІДКРИТИЙ РЕЄСТР ЗАДАЧ ТА ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ
ТВВ Богачков Ю. М., Милашенко В. М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, 2016
2016
Структура комплекса базовых компетенций в системе профессиональной ориентации на протяжении всей жизни: международная платформа
МВН Богачков Ю. Н.
Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах…, 2014
2014
Модель динамічного реєстру компетентностей як інструменту взаємодії ринку праці і системи освіти
ВММ Ю.М.Богачков
ХIX МІЖНАРОДНА науково-практична конференція "Інформаційні технології в…, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13