Підписатись
Наталія Ротон
Наталія Ротон
доцент
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Структурно-функціональні особливості текстів засобів масової комунікації
Н РОТОН
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 56-61, 2017
92017
Формування соціокультурної компетентності майбутніх журналістів у процесі професійної підготовки
НР Бобаль
Вінниця, 2013
92013
Тексти ЗМІ: структура та зміст поняття
Б Наталія
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2012
4*2012
Використання технологій розвитку критичного мислення у навчанні майбутніх журналістів роботі з інформацією
Н Бобаль
Педагогіка і психологія професійної освіти, 83-89, 2014
32014
Innovative Aspects of Intercultural Language Teaching for Law Students
N Rhoton
Knowledge Transfer in the Global Academic Environment : сборник научных …, 2019
2019
Computer Discourse: Major Features
Р Наталія
SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Philology, Sociology and Culturology …, 2018
2018
Pragmatic Study of Humour in the English Text
Б Наталія
Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» 2 (LXXI), 69—73, 2018
2018
Міжкультурна комунікація в контексті особливостей національних культур
Б Наталія
Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство …, 2015
2015
Особливості застосування текстів засобів масової інформації у формуванні соціокультурної компетентності
Б Наталія
Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Серія …, 2015
2015
Міжкультурна комунікація в контексті особливостей національних культур
Б Наталія
Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство …, 2015
2015
Intercultural Language Teaching: Perspectives on Communication
Б Наталія
Педагогика. Научный поиск : сборник научных статей, 21—24., 2015
2015
Основні композиційно-структурні особливості текстів ЗМІ
Б Наталія
Одеський лінгвістичний вісник 1 (2015), 3—6, 2015
2015
Особливості застосування текстів засобів масової інформації у формуванні соціокультурної компетентності
Б Наталія
Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Серія …, 2015
2015
Система навчання роботі з інформацією у професійній підготовці майбутніх фахівців
Б Наталія
Педагогіка і психологія професійної освіти: наук.- метод. журнал, 83—89, 2014
2014
Дослідно-експериментальна перевірка ефективності моделі формування соціокультурної компетентності майбутніх журналістів
Б Наталія
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
2012
Іншомовна соціокультурна компетентність як основа для розвитку професійної компетентності майбутнього спеціаліста
Б Наталія
Педагогіка і психологія професійної освіти: наук.- метод. журнал, 56—62, 2011
2011
Роль взаємодії мови та культури у формуванні соціокультурної компетентності
Б Наталія
Педагогіка і психологія професійної освіти: наук.- метод. журнал, 57—64, 2011
2011
Формування комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови
Б Наталія
Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: зб. наук …, 2010
2010
Співвідношення мовних і соціальних чинників у формуванні соціокультурної компетентності
Б Наталія
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної : зб. наук …, 2010
2010
Поняття компетентність та компетентністного підходу у культурному контексті
Б Наталія
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20