Афанасьев Александр Валерьевич
Афанасьев Александр Валерьевич
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Research into the effectiveness of grounded screens of electroconductive silicate compositions for electrocorrosion protection
D Plugin, V Kasyanov, V Konev, S Nesterenko, A Afanasiev
Matec Web of Conferences 116, 01012, 2017
52017
Теоретические предпосылки создания количественной теории электрокоррозии стали и защиты от нее
АА Плугин, АН Плугин, ЮН Горбачева, АВ Афанасьев, ДА Плугин
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2012
22012
Цеолитонаполненные эпоксидно-каменноугольные покрытия для защиты от электрокоррозии
АВ Афанасьев
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, 2011
22011
Использование синтетического цеолита для модифицирования эпоксидно-каменноугольных защитных составов
АВ Афанасьев, ЮН Горбачова, АА Плугин
Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на …, 2009
22009
Анализ материалов для защитных покрытий железобетонных и металлических конструкций искусственных сооружений железных дорог
АВ Афанасьев
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
12013
Электроповерхностный потенциал простых веществ-основа моделирования прочностных и коррозионных свойств стальных и железобетонных конструкций
АН Плугин, АА Плугин, ЮН Горбачева, АВ Афанасьев
Наук. вісник ЛНАУ.–Луганськ: ЛНАУ, 19-41, 2010
12010
Дослідження кадастрових робіт в системі регулювання земельних відносин регіонів
СГ Нестеренко, ЮБ Радзінська, ОВ Афанасьєв, МЛ Мироненко, ...
Комунальне господарство міст, 65-70, 2019
2019
Нестеренко СГ
ЮБ Радзінська, ОВ Афанасьєв, ВВ Касьянов
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 42019143, 2019
2019
Стандартизація в будівельному матеріалознавстві: конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192–Будівництво та цивільна …
ОВ Афанасьєв
2019
Особливості виробництва керамічної плитки
ОВ Афанасьєв
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 112-116, 2019
2019
Вплив добавок суперпластифікаторів і прискорювачів твердіння на кінетику набору міцності цементним каменем
АА Плугін, ОВ Романенко, ОА Калінін, ОА Плугін, ОВ Афанасьєв
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2015
2015
Аналіз матеріалів і складів бетону для виробництва залізобетонних шпал на підприємствах Укрзалізниці
АА Плугін, ОВ Романенко, ОА Калінін, ОА Плугін, ОВ Афанасьєв, ...
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2015
2015
Аналітичне дослідження впливу надлишкових електричних зарядів та електрополів землі на пошкодження конструкцій будівлі, що реконструюється
ВВ Бевза, ОА Конєв, ОВ Афанасьєв
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
2014
Исследование механизма смачивания поверхности стали по краевому углу смачивания
АВ Афанасьев
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
2013
Механизм возникновения дефектов в эпоксидно-каменноугольном покрытии
АА Плугин, АВ Афанасьев, ЮН Горбачева, ДА Плугин, ИА Тимохин
Українська державна академія залізничного транспорту, 2012
2012
Цеолітонаповнені епоксидно-кам'яновугільні покриття для захисту від електрокорозії
ОВ Афанасьєв, АВ Афанасьев
Українська державна академія залізничного транспорту, 2011
2011
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ до організації самостійної роботи занять з навчальної дисципліни СТАНДАРТИЗАЦІЯ В БУДІВЕЛЬНОМУ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ (для студентів бакалаврів 4 курсу денної …
ОВ Афанасьєв
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ до виконання лабораторних робот СТАНДАРТИЗАЦІЯ В БУДІВЕЛЬНОМУ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ (для студентів бакалаврів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 192 …
ОВ Афанасьєв
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Стандартизація в будівельному матеріалознавстві»(для студентів бакалаврів денної форми навчання …
ОВ Афанасьєв
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Стандартизація в будівельному матеріалознавстві»(для студентів бакалаврів …
ОВ Афанасьєв
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20