Кафедра економіки підприємств
Кафедра економіки підприємств
Одеський національний політехнічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Економіка та організація інноваційної діяльності: підручник
ОІ Волков, МП Денисенко, АП Гречан, ТІ Черкасова
К.: Центр учбової літератури, 2007
2152007
Эффективные организационно-экономические механизмы управления (теория и практика)
ИИ Грузнов
Одесса: Полиграф, 2009
592009
Выбор стратегии развития предприятия: учебное пособие
ЕА Бельтюков, ЛА Некрасова
Одесса: ОНПУ, 2002
492002
Конкурентна стратегія підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності
ЛА Некрасова
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 6-13, 2014
48*2014
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
482008
Основні проблеми транспортної логістики
МО Устенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 236-238, 2010
372010
Інноваційні процеси у банківській сфері
НС Поповенко, НБ Марченко
Економічний простір, 97-104, 2008
302008
Оценка инновационного потенциала хозяйственной системы
Н Поповенко, Н Заварная
Бизнес Информ, 51-52, 1998
291998
Механизмы интенсификации обновления продукции (теоретические и прикладные вопросы): Научная монография
ИИ Грузнов
Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2004
282004
Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні
НС Поповенко, ОВ Ганенко
Економіка: реалії часу, 2, 2012
252012
Механiзми логiстичного управлiння торговельним пiдприємством
ЛВ Фролова
212005
Провайдинг інновацій: підручник
МП Денисенко
Денисенко МП–К.: Видавничій дім «Професіонал, 2008
202008
Планирование деятельности предприятия: Учебное пособие
ЕА Бельтюков, АА Бревнов, ВН Парсяк
Харьков: Одиссей, 2006
192006
Особливості фінансового механізму державного управління суб’єктами невиробничої сфери (на прикладі туристичної галузі України)
А Кулінська
Ефективність державного управління: Збірник наукових праць, 468-476, 2009
182009
Основні аспекти розвитку малого бізнесу в Україні
ІМ Єпіфанова, ОА Маковецька
Труды Одесского политехнического университета, 211-215, 2009
172009
Основні аспекти розвитку малого бізнесу в Україні
ІМ Єпіфанова, ОА Маковецька
Труды Одесского политехнического университета, 211-215, 2009
172009
Формы поддержки малого и среднего бизнеса
АВ Пашкова
Банковское кредитование, 21, 2008
152008
Матрична модель діагностики ефективності управління фінансовими результатами
ЛВ Фролова, ЛВ Семерунь
Вісник ДонНУЕТ, 47, 2010
132010
Управління потенціалом підприємства: навч. посіб.
ЛВ Фролова
Донецьк: ДонНУЕТ, 2009
132009
Особистісно-орієнтована модель освіти: підготовка педагога
А Гончаренко
Дошкільне виховання, 10-13, 2008
132008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20