Віднянський Степан Васильович
Віднянський Степан Васильович
Інститут історії України НАНУ
Verified email at history.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
В 5 т./Редкол.: ВА Смолій (голова) та ін
Е історії України
К.: Наук. думка 2005, 496, 2003
1182003
Історико-економічне дослідження: в 2 т./[ред. рада: ВМ Литвин (голова), ГВ Боряк, ВМ Геєць та ін.; відп. ред. ВА Смолій; авт. кол.: ТА Балабушевич, ВД Баран, ВК Баран та ін…
Е історія України
К.: Ніка-Центр 1, 696, 2011
632011
у 5 т./[ОГ Аркуша, ОВ Бойко, ЄІ Бородін та ін.; відп. ред. ТВ Мотренко, ВА Смолій; редкол.: СВ Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т…
І державної служби в Україні
К.: Ніка-Центр 1, 544, 2009
492009
Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в Чехо-Словаччині: Український вільний університет (1921–1945 рр.)
СВ Віднянський
Український вільний університет (1921-1945 рр.)/СВ Віднянський, 34-35, 1994
361994
ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬО ПОЛІТИКИ УКРАНИ (1991–2006 рр.)
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
252006
Об’єднана Європа: від мрії до реальності
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу. Київ, 2011
172011
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
СВ Віднянський, А МАРТИНОВ, МДО ВІД, Р БАТЬКІВ-ЗАСНОВНИКІВ
УКРАЇНА ЄВРОПА СВІТ UKRAINE EUROPE, 310, 2011
162011
Зовнішня політика України як предмет історичного аналізу: концептуальні підходи та перспективи
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
Український історичний журнал, 41-57, 2001
142001
Історія Центрально-Східної Європи : Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів
ЗЛ Зашкільняка, С Віднянський
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001
14*2001
Україна в Організації Об’єднаних Націй: 60 років участі у розв’язанні найважливіших міжнародних проблем
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
К.: Ґенеза, 2006
132006
Стан, проблеми та перспективи досліджень зі всесвітньої історії в Україні
СВ Віднянський
Український історичний журнал, 2010
112010
Рецепції всесвітньої історії на сторінках Українського історичного журналу
СВ Віднянський
Український історичний журнал, 166-180, 2007
92007
Українське питання в міжвоєнній Польщі: основні проблеми й напрямки наукових досліджень у сучасній вітчизняній історичній науці
СВ Віднянський
Український історичний журнал, 39-55, 2003
92003
Політика чехословацького уряду щодо української еміграції в міжвоєнний період
СВ Віднянський
Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки, 29-42, 1993
91993
Перша світова війна як найбільша криза європейської цивілізації (до 90-річчя початку Великої війни)
С Віднянський
Історичний журнал (Київ), 7-15, 2004
82004
Політична діяльність закарпатської еміграції в США наприкінці 19-го–на початку 20-го ст. та її вплив на долю рідного краю
С Віднянський, П Петрищев
Українська діаспора (Київ-Чикаго), 11-12, 1993
81993
Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
Український історичний журнал, 2011
72011
Незалежна Україна: двадцять років між Європою та Євразією
С Віднянський
УКРАЇНА ЄВРОПА СВІТ UKRAINE EUROPE, 24, 2011
72011
Проблеми всесвітньої історії в українській історіографії: стан та перспективи досліджень
С Віднянський
Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія…, 2010
72010
Зовнішня політика України в умовах глобалізації
СВ Віднянський, ІМ Мельникова, АЮ Мартинов
К.: Генеза 616, 2, 2004
72004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20