Follow
Віднянський Степан Васильович (Vidnianskyi, Stepan)
Віднянський Степан Васильович (Vidnianskyi, Stepan)
Інститут історії України НАНУ
Verified email at history.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
В 5 т./Редкол.: ВА Смолій (голова) та ін
Е історії України
К.: Наук. думка 2005, 496, 2003
1862003
Історико-економічне дослідження: в 2 т./[ред. рада: ВМ Литвин (голова), ГВ Боряк, ВМ Геєць та ін.; відп. ред. ВА Смолій; авт. кол.: ТА Балабушевич, ВД Баран, ВК Баран та ін …
Е історія України
К.: Ніка-Центр 1, 696, 2011
952011
у 5 т./[ОГ Аркуша, ОВ Бойко, ЄІ Бородін та ін.; відп. ред. ТВ Мотренко, ВА Смолій; редкол.: СВ Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т …
І державної служби в Україні
К.: Ніка-Центр 1, 544, 2009
632009
Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в Чехо-Словаччині: Український вільний університет (1921–1945 рр.)
СВ Віднянський
Український вільний університет (1921-1945 рр.)/СВ Віднянський, 34-35, 1994
531994
Об’єднана Європа: від мрії до реальності
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу, 260, 2011
492011
Історія Центрально-Східної Європи : Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів
ЗЛ Зашкільняка, С Віднянський
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001
34*2001
ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬО ПОЛІТИКИ УКРАНИ (1991–2006 рр.)
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
292006
Країни Центрально-Східної Європи та українське питання (1918–1939)/Національна Академія Наук України, Інститут історії України, Ужгородський державний університет
М Вегеш, С Віднянський
К.–Ужгород: Нац. акад. наук України, Ін-т іст. України, Ужгород. держ. ун-т, 1998
231998
Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
Український історичний журнал, 2011
222011
Україна в Організації Об’єднаних Націй: 60 років участі у розв’язанні найважливіших міжнародних проблем
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
К.: Ґенеза, 2006
202006
Зовнішня політика України як предмет історичного аналізу: концептуальні підходи та перспективи
СВ Віднянський, АЮ Мартинов
Український історичний журнал, 41-57, 2001
202001
Августин Волошин
ММ Вегеш, СВ Віднянський
Київ: Інститут історії України НАН України–Ужгород: Видавництво «АУТДОР-ШАРК», 2022
152022
Українське питання в міжвоєнній Польщі: основні проблеми й напрямки наукових досліджень у сучасній вітчизняній історичній науці
СВ Віднянський
Український історичний журнал, 39-55, 2003
152003
Українське питання в міжвоєнній Чехословаччині
СВ Віднянський
Автореферат дисертації... доктора іст. наук. К, 1997
151997
Стан, проблеми та перспективи досліджень зі всесвітньої історії в Україні
СВ Віднянський
Український історичний журнал, 2010
132010
Проблема самовизначення і розв'язання питань про державну приналежність Закарпаття після Першої світової війни
С Віднянський
Інститут історії України НАН України, 2007
122007
Волошин Августин Іванович
ММ Вегеш, СВ Віднянський
К.: Наукова думка, 2003
122003
Августин Волошин-" батько карпатоукраїнського народу"
ММ Вегеш, СВ Віднянський
НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса …, 2020
112020
Рецепції всесвітньої історії на сторінках «Українського історичного журналу»
СВ Віднянський
Український історичний журнал, 166-180, 2007
112007
Волошин Августин (1874–1945)
ММ Вегеш, СВ Віднянський
Київ: Либідь, 1997
111997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20