Follow
Концевой А.Л., Kontsevoi A.L.
Title
Cited by
Cited by
Year
Kontsevoi Andrii
АЛ Концевой
лено в: Index Copernicus International (ICI); Polish Scholarly Bibliography …, 2019
462019
Навчальний посібник з дисципліни «Комп'ютерні технології у науковій та інженерній діяльності в технології неорганічних речовин» для студентів спеціальності 8.05130101 «Хімічні …
АЛ Концевой
Укладачі: АЛ Концевой, СА Концевой–НТУУ «КПІ, 2015
52015
Основи наукових досліджень
ІМ Астрелін, АЛ Концевой, СА Концевой
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
42017
Кинетический анализ термогравиметрических данных с учетом нелинейности скорости нагрева образца
АБ Костенко, АЛ Концевой, ИМ Астрелин
Журн. прикл. химии.—1996.—69, 382-385, 0
4
Технологія зв’язаного азоту: технологія та алгоритми розрахунків виробництва аміаку і метанолу
АЛ Концевой
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
32021
Технологія та обладнання одержання питної та технічної води: Практикум (Частина 2)
НМ Толстопалова, МІ Літинська, ТІ Обушенко, ІМ Астрелін, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
22020
Технологія зв’язаного азоту і хімічних добрив: технологія та алгоритми розрахунків виробництва технологічного газу
АЛ Концевой
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
22018
Математическая модель колонны синтеза метанола
АЛ Концевой, СА Концевой
Проблемы современной науки и образования, 13-17, 2015
22015
Regularities of low-waste technology of wastewater treatment by coagulation method
I Kosogina, I Astrelin, N Klimenko, А Kontsevoy
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2008
22008
Унифицированный водно-химический режим циркуляционных теплообменных систем
АЛ Концевой, СА Концевой
Теплоэнергетика, 51-54, 2006
22006
Технологія зв’язаного азоту. Курс лекцій
АЛ Концевой, СА Концевой
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
12021
Алгоритм і програма розрахунку матеріального балансу синтезу аміаку
АЛ Концевой, СА Концевой
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
12019
Алгоритмізація і програмування розрахунків процесу водопідготовки
АЛ Концевой, НМ Толстопалова
PURE WATER. FUNDAMENTAL, APPLIED AND INDUSTRIAL ASPECTS, 139, 2017
12017
Анализ статики и динамики адсорбции поллютантов различного генезиса магнитным нанокомпозитом
ОВ Макарчук, ТА Донцова, АЛ Концевой
Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, 22-27, 2017
12017
Анализ статики и динамики адсорбции анионного ПАВ магнитным нанокомпозитом
ОВ Макарчук, ТА Донцова, АЛ Концевой
ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ, 2017
12017
Алгоритмізація і програмування науково-технічних та технологічних розрахунків
АЛ Концевой, СА Концевой
НТУУ «КПІ», 2013
12013
Аналіз статики і динаміки обміну іонів різного заряду
АЛ Концевой, СА Концевой, ОО Таргонська
WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 8 …, 2012
12012
Проектування виробництв неорганічних речовин
АЛ Концевой, КМ Банюк
12009
Термодинамічні аспекти газифікації вугілля з врахуванням його складу та складу дуття
АЛ Концевой, МВ Голубева
ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Україна, Вінниця, 21-24, 0
1
Технологія неорганічних кислот і солей. Технологія і алгоритми розрахунків виробництва сульфатної кислоти
АЛ Концевой, СА Концевой
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20