Подписаться
Концевой А.Л., Kontsevoi A.L.
Концевой А.Л., Kontsevoi A.L.
Подтвержден адрес электронной почты в домене xtf.kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Kontsevoi Andrii
АЛ Концевой
лено в: Index Copernicus International (ICI); Polish Scholarly Bibliography …, 2019
452019
Основи наукових досліджень
ІМ Астрелін, АЛ Концевой, СА Концевой
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
62017
Навчальний посібник з дисципліни «Комп'ютерні технології у науковій та інженерній діяльності в технології неорганічних речовин» для студентів спеціальності 8.05130101 «Хімічні …
АЛ Концевой
Укладачі: АЛ Концевой, СА Концевой–НТУУ «КПІ, 2015
52015
Кинетический анализ термогравиметрических данных с учетом нелинейности скорости нагрева образца
АБ Костенко, АЛ Концевой, ИМ Астрелин
Журн. прикл. химии.—1996.—69, 382-385, 0
4
Технологія зв’язаного азоту: технологія та алгоритми розрахунків виробництва аміаку і метанолу
АЛ Концевой
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
32021
Технологія зв’язаного азоту і хімічних добрив: технологія та алгоритми розрахунків виробництва технологічного газу
АЛ Концевой
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
22018
Технологія та обладнання одержання питної та технічної води. Фізико-хімічні основи і алгоритми розрахунків процесів водопідготовки
НМ Толстопалова, АЛ Концевой, ІВ Косогіна, СА Концевой
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
22018
Математическая модель колонны синтеза метанола
АЛ Концевой, СА Концевой
Проблемы современной науки и образования, 13-17, 2015
22015
Regularities of low-waste technology of wastewater treatment by coagulation method
I Kosogina, I Astrelin, N Klimenko, А Kontsevoy
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2008
22008
Унифицированный водно-химический режим циркуляционных теплообменных систем
АЛ Концевой, СА Концевой
Теплоэнергетика, 51-54, 2006
22006
Алгоритм і програма розрахунку матеріального балансу синтезу аміаку
АЛ Концевой, СА Концевой
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
12019
Алгоритмізація і програмування розрахунків процесу водопідготовки
АЛ Концевой, НМ Толстопалова
PURE WATER. FUNDAMENTAL, APPLIED AND INDUSTRIAL ASPECTS, 139, 2017
12017
Анализ статики и динамики адсорбции поллютантов различного генезиса магнитным нанокомпозитом
ОВ Макарчук, ТА Донцова, АЛ Концевой
Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, 22-27, 2017
12017
Анализ статики и динамики адсорбции анионного ПАВ магнитным нанокомпозитом
ОВ Макарчук, ТА Донцова, АЛ Концевой
Сумский государственный университет, 2017
12017
Аналіз статики і динаміки обміну іонів різного заряду
АЛ Концевой, СА Концевой, ОО Таргонська
WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 8 …, 2012
12012
Проектування виробництв неорганічних речовин
АЛ Концевой, КМ Банюк
НТУУ «КПІ», 2009
12009
Термодинамічні аспекти газифікації вугілля з врахуванням його складу та складу дуття
АЛ Концевой, МВ Голубева
ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Україна, Вінниця, 21-24, 0
1
Технологія неорганічних кислот і солей. Технологія і алгоритми розрахунків виробництва сульфатної кислоти
АЛ Концевой, СА Концевой
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Теорія адсорбції і каталізу. Курс лекцій та комп’ютерний практикум
АЛ Концевой, СА Концевой
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Кінетичний розрахунок шахтного реактора засобами Excel
АЛ Концевой, СА Концевой, ОМ Кліменков
Сумський державний університет, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20