Єжова Тетяна Євгенівна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна педагогіка
ОВ Безпалько
К.: Академвидав, 2013
302013
Організаційно-педагогічні умови створення толерантного освітнього середовища інклюзивної школи
ТЄ Єжова
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб …, 2012
62012
Вища освіта для осіб з порушеннями слуху в Україні: минуле та сучасність/Єжова Т
Т Єжова
Дефектологія, 2004
62004
Зміст і завдання соціальної реабілітації
ТЄ Єжова
Соціальна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./за ред. О. В …, 2013
52013
Альтернативна комунікація як засіб соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності
ТЄ Єжова
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб …, 2011
5*2011
Толерантне освітнє середовище інклюзивного навчального закладу як умова соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності
ТЄ Єжова
Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому …, 2011
52011
Наукові підходи до навчання комп’ютерної грамоти розумово відсталих дітей
ТЄ Єжова
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб …, 2010
5*2010
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
ТЄ Єжова
22012
Право дітей з особливостями психофізичного розвитку на освіту в міжнародних нормативно-правових документах
ТЄ Єжова
Публічне право, 105-112, 2015
12015
Нормативно-правова основа охорони здоров'я дітей з порушеннями психофізичного розвитку в навчальних закладах
ТЄ Єжова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
12014
Можливості школи щодо забезпечення прав дітей
Т Єжова
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 74-79, 2013
12013
Мистецтво як засіб реалізації права на всебічний розвиток та участь у культурному житті дітей з особливими освітніми потребами
ТЄ Єжова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал …, 2012
12012
Психолого-педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку як умова реалізації їх права на освіту
ТЄ Єжова
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету …, 2012
12012
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ АДАПТОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ (З ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ФІЗИКИ)
ТЄ Єжова
РОЗДІЛ I. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ, ВИХОВАННЯ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ З …, 2007
12007
Розвиток культури жестової мови дітей з порушеннями слуху в умовах дозвілля
ТЄ Єжова
Практична психологія в інклюзивному середовищі: матеріали І Всеукраїнської …, 2019
2019
РОЛЬ МУЛЬТИМЕДІА–ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ В УЧНІВ ІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ
Т Єжова, О Качуровська, Ю Кіслякова, Н Кравець, О Кукушкіна, ...
Редакційна колегія, 737, 2018
2018
Проблемно-пошукові завдання як засіб розвитку творчого потенціалу студентів педагогічного університету (на прикладі підготовки корекційних педагогів)
ТЄ Єжова
Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки …, 2018
2018
Некоторые аспекты проведения студентами–будущими коррекционными педагогами профориентационной работы среди подростков с особыми образовательными потребностями
ТЄ Єжова
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки), 219-223, 2017
2017
Використання комунікативних вправ у процесі засвоєння соціального досвіду спілкування дітей із порушеннями слуху в умовах дозвілля (на матеріалі дисципліни Українська жестова …
Т Єжова
Особлива дитина: навчання і виховання, 54-61, 2016
2016
Освітня інтеграція дітей з порушеннями психофізичного розвитку як засіб реалізації їх права на освіту: педагогічні пошуки 20-30-х років ХХ ст.
ТЄ Єжова
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) 1 (7), 108-121, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20