Людмила Ширяева
Людмила Ширяева
Одесский национальный морской университет. Профессор кафедры "Экономика и финансы".
Verified email at onmu.odessa.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Инновационное развитие в Украине
ВИ Захарченко, НН Меркулов, ЛВ Ширяева
наука, технология, практика, 2011
892011
Моногр./ Методы и модели управления воспроизводством парков оборудования. Вероятностный поход
ЛВ Ширяева
Одесса: Астропринт, 2008
7*2008
Перспективи розвитку логістичних центрів в Україні на основі Європейської й Азіатської моделей
ЛВ Ширяева, КІ А.
Вісник СНУ, 47-51, 2010
52010
Актуальні проблеми формування конкурентної політики морських торговельних портів України
ЛВ Ширяева, ОК Афанасьєва, НВ Рощіна
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного …, 2009
52009
Актуальні проблеми формування конкурентної політики морських торговельних портів України
ЛВ Ширяева, ОК Афанасьєва, РН В.
Менеджмент та підприємництво в Україні: Етапи становлення і проблеми …, 2009
52009
Экономическая безопасность и конкурентная разведка: [учебн. пособ. (конспект лекций)]
ЛВ Ширяева, ВИ Захарченко, МН Н., ЗН В.
Одесса: Атлант, 2017
42017
Форми та види взаємодії учасників логістичного ланцюжку з логістичним центром
ЛВ Ширяева, ІА Козеренко
Економічні науки 3 (6), 133-136, 2010
42010
Моделі відтворення парків обладнання в системі управління підприємством
ЛВ Ширяева
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних …, 2009
4*2009
Моделі відтворення парків обладнання в системі управління підприємством
ЛВ Ширяева
Одеський нац. мор. універ., Одеса, 2009
4*2009
Modern technologies of detection and prevention of corruption in emerging information society
L Shyriaieva, N Maslii, N Zakharchenko, V Butenko, O Savastieieva, ...
Problems and Perspectives in Management (Scopus) 16 (Issue 1), P. 58-67, 2018
2*2018
Базові умови забезпечення регіональної економічної безпеки
ВІ Захарченко, ЛВ Ширяєва
Экономика: реалии времени, 2015
22015
Определение критерия эффективности производственной системы
ЛВ Ширяева, НН Меркулов
Механізм регулювання економіки, 89-97, 2011
2*2011
Мотивация эффективной научной работы преподавателей вузов
ЛВ Ширяева, НН Меркулов
Вісник національного технічного університету, 94-105, 2011
2*2011
Про чинники, що визначають величину наскрізного тарифу на перевезення вантажів у мультимодальному сполученні
ЛВ Ширяева, СГ А.
Серія: Економіка і управління., 188-195, 2010
22010
Optimization of Spare Parts Lot Size for Supply of Equipment’s Park
LV Shiryaeva, IV Morozova, MY Postan
Dynamics in Logistics: Second International Conference, LDIC 2009, Bremen …, 2009
2*2009
Управление рисками в теории воспроизводства основных фондов
ЛВ Ширяева
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 71-83, 2008
22008
До питання підвищення ефективності використання гідротехнічних споруд підприємств портової діяльностї
ЛВ Ширяєва, СВ Онешко, ГА Кузнецова
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 97-111, 2018
12018
Економічна безпека і конкурентна розвідка
ВІ Захарченко, ММ Меркулов, ЛВ Ширяєва, НВ Захарченко
12018
Роль іноземного капіталу в розвитку зернових перевантажувальних комплексів портової галузі України
ЛВ Ширяєва, ІВ Ліннікова
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць …, 2017
12017
До питання оновлення основних засобів підприємств портової діяльності
ЛВ Ширяєва, СВ Онешко, ЕА Бордюгова
Молодий вчений, С. 794-799, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20