Микола Миколайович ДАНИЛЮК
Микола Миколайович ДАНИЛЮК
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічно-просвітницька діяльність духовних інституцій як чинник розвитку музичної освіти учнів початкових шкіл Слообожанщини (друга половина ХІХ ст.)
ММ Данилюк
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
2019
Академічна доброчесність – основа освітньої та наукової діяльності в Україні
ММ Данилюк
Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе …, 2019
2019
Оркестрове та вокально-хорове мистецтво Слобожанщини: генеза й особливості
ММ Данилюк, НН Данилюк
Харківський національний університет мистецтв імені ІП Котляревського (ХНУМ), 2017
2017
Інституціоналізація музичної освіти на Слобожанщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття як ознака культурно-освітнього поступу регіону
ММ Данилюк
Час мистецької освіти: зб.наук.пр./ [ред..кол.:Т.А. Смирнова (голов.ред.) та …, 2016
2016
ISSN 1813-341X. Держава та регіони
ДОУ АВТОРІВ
Класичний приватний університет, 2016
2016
Розвиток музичної освіти на Слобожанщині (друга половина ХІХ–початок ХХ століття)
ММ Данилюк, НН Данилюк
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2015
2015
Музыкальное воспитание в гимназиях Слобожанщины (конец ХІХ – начало ХХ ст.)
НН Данилюк
Мир культуры: культуроведение, культурография, культурология: сб. научных …, 2015
2015
Художньо-просвітницькі ідеї у вітчизняній думці ХІХ століття
ММ Данилюк
«Освіта і доля нації». І. Кант та Г. Сковорода: уявний діалог у сучасних …, 2014
2014
Унесок просвітницьких товариств у розвиток та становлення музично-професійної освіти на Слобожанщині (кінець XIX–початок XX ст.)
ММ Данилюк
Теорія та методика навчання та виховання, 55-63, 2014
2014
Внесок Г. С. Сковороди у розвиток музичної освіти
ММ Данилюк
Сучасна вища і середня освіта в умовах реформування: проблеми, теорія …, 2013
2013
Внесок Харківської та Полтавської філій імператорського Російського музичного товариства у розвиток музичної освіти Слобожанщини (кінець ХІХ–початок ХХ століття)
ММ Данилюк
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
2013
Розвиток музичної освіти у Харкові 20-х – початку 30-х років ХХ ст.
ММ Данилюк
Професійне становлення в системі мистецької освіти: Збірник наукових праць …, 2012
2012
Внесок Г. Хоткевича та В. Комаренка у розвиток музичної культури та музичної освіти Харкова у 20-30-ті рр. ХХ ст.
ММ Данилюк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2012
2012
Внесок видатних педагогів у розвиток музично-педагогічної думки Слобожанщини (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ММ Данилюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 36-39, 2012
2012
Лаврентьєв Анатолій Олександрович–викладач кафедри співу і
ЛГ Азарова, НС Барсукова, ОО Гоголєва, ММ Данилюк, ГГ Ковальова
ВІСНИК, 121, 2010
2010
МУЗИЧНЕ НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТА ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Г. ХОТКЕВИЧА
ММ Данилюк
ВІСНИК, 66, 2010
2010
Просвітницько-педагогічна та творча діяльність Г. Хоткевича з підготовки фахівців музичного мистецтва (До 130 річчя від дня народження)
ЛД Попова, ММ Данилюк
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наукових праць / За …, 2007
2007
Громадсько-педагогічна діяльність Г. Хоткевича в Україні
ММ Данилюк
Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія …, 2006
2006
Г. Хоткевич про особливості викладацької діяльності Г. Сковороди
ММ Данилюк
Г.С. Сковорода і духовне оновлення українського суспільства: Матеріали …, 2005
2005
Викладацька та громадсько-просвітницька діяльність Г. М. Хоткевича на Харківщині
ММ Данилюк
Теорія та методика навчання та виховання: Збірник наукових праць / За …, 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20