Наталія Павлова
Наталія Павлова
Рівненський державний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в rshu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дидактические карточки-задания по химии: 10-й кл.: к учебнику ОС Габриеляна и др.«
НС Павлова
Химия 10, 2007
202007
Особистісно орієнтований підхід як основа формування професійних компетентностей у майбутніх вчителів інформатики
НС Павлова, ІС Войтович
Міжвузівський збірник" Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука …, 2011
102011
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту
ІВ Володько
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
82016
Особенности работы тротуаров с покрытиями из сборных бетонных элементов
НС Павлова
Совершенствование методов строительства и эксплуатации автодорог: Cб. науч …, 1982
81982
История России. XVI–XVIII века: учебник для 7 го класса ос новной школы
ДД Данилов, ДВ Лисейцев, НС Павлова, ВА Рогожкин
М.: Баласс, 2008
62008
История России. XX-начало XXI века: Учебник для 9-го класса основной школы
ДД Данилов, ДВ Лисейцев, ВА Клоков, АВ Кузнецов, СС Кузнецова, ...
М.: Баласс, 2012
52012
Формування прийомів розумової діяльності в учнів 7-9 класів у процесі навчання інформатики
НС Павлова
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
42009
Формування у майбутніх учителів інформатики професійних компетентностей при вивченні фахових дисциплін
Н Павлова
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 301-301, 2011
22011
Практика використання елементів дистанційного навчання у підготовці вчителів інформатики
НС Павлова, КП Музичук
Физико-математическое образование, 2018
12018
Олімпіада з інформаційних технологій як форма організації навчання з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах
Н Павлова
Нова педагогічна думка, 54-58, 2014
12014
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В АБСОРБЦИОННЫХ АППАРАТАХ
СГ Сажин, НС Павлова
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 146-147, 2011
12011
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні фахових дисциплін
НС Павлова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
12011
Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя інформатики до фахової діяльності
Н Павлова, Ю Батишкіна
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2011
12011
Активізація розумової діяльності учнів на уроках інформатики у процесі розв’язування різнорівневих завдань
НС Павлова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2009
12009
МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
НС Павлова
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 107-113, 2021
2021
МЕТОДИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НС ПАВЛОВА
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2021
2021
МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
НС Павлова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2020
2020
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ВЕБ-СЕРВІСУ XMIND
А Каплюк, НС Павлова
Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і …, 2020
2020
ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСИ ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ
ЮВ Казнодзей, НС Павлова
Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і …, 2020
2020
Професійна компетентність майбутнього вчителя інформатики як предмет науково-методичних досліджень
Н Павлова
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20