Педагогічний процес: теорія і практика
Педагогічний процес: теорія і практика
Університет Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Поняття компетенція та компетентність: теоретичний аналіз
СВ Лейко
Педагогічний процес: теорія і практика, 128-135, 2013
642013
Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої педагогічної школи
ВВ Осадчий
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць.–К.: вид-во П/П …, 2009
572009
Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах
ЖВ Петрочко
Київ (Petrochko, Zh. V.(2011). Theory and practice of social and pedagogical …, 2011
432011
Педагогічні технології: коротка характеристика сутнісних ознак
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика 2, 127-131, 2006
412006
Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект
МВ Братко
Педагогічний процес: теорія і практика, 11-18, 2015
372015
Створення умов формування готовності майбутніх вчителів іноземних мов до впровадження засобів ІКТ у навчально-виховний процес [Електронний ресурс]
ЛА Карташова
Режим доступу: http://lkartashova. at. ua/publ/2-1-0-35, 2008
232008
Переживання як психологічний механізм саморозвитку особистості
СД Максименко
Педагогічний процес: теорія і практика. Зб. наук. праць. Вип, 343-360, 2005
222005
Вітчизняна педагогічна теорія про розвиток освіти в Україні у контексті євроінтеграційних процесів
ЛМ Гриневич
Педагогічний процес: теорія і практика, 5-11, 2015
212015
Формування особистості професіонала в контексті вимог ХХІ століття
ВГ Кремень
Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць.–К.: ЕКМО, 2005
212005
Структура та ознаки інноваційної професійної діяльності викладача вищого навчального закладу
ЛВ Козак
Педагогічний процес: теорія та практика, 50-60, 2012
202012
Суб’єктність особистості школяра як інтердисциплінарна наукова проблема
О Halyan
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 58-63, 2015
192015
Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз
Л Овсієнко
Педагогічний процес: теорія і практика, 82-87, 2017
182017
Застосування проектних технологій у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології
ЛВ Козак
Педагогічний процес: теорія і практика, 54-64, 2013
182013
Сучасні підходи до формування змісту підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури
НГ Батечко
Педагогічний процес: теорія і практика, 5-20, 2013
182013
Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: технологічний аспект
ЛВ Козак
Педагогічний процес: теорія і практика, 73-78, 2014
172014
Гуманізація освіти в Україні: теоретичний аналіз
КС Часова
Педагогічний процес: теорія і практика, 194-201, 2013
172013
Перспективи розвитку освіти дорослих у контексті Європейської інтеграції
ОІ Мартіросян
Педагогічний процес: теорія і практика, 78-84, 2007
172007
Сучасні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури
ЛІ Іванова
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр.–К.: Міленіум, 63-73, 2006
172006
Інформаційна компетентність вчителя іноземної мови: структура, зміст, критерії, умови формування
ІВ Соколова
Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць.–2004.–Вип 2 …, 2004
172004
Комунікативна компетентність як предмет наукового дослідження
ОВ Добротвор
Педагогічний процес: теорія і практика, 56-62, 2013
162013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20