Педагогічний процес: теорія і практика
Педагогічний процес: теорія і практика
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої педагогічної школи
ВВ Осадчий
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць.–К.: вид-во П/П …, 2009
442009
Поняття компетенція та компетентність: теоретичний аналіз
СВ Лейко
Педагогічний процес: теорія і практика, 128-135, 2013
432013
Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект
МВ Братко
Педагогічний процес: теорія і практика, 11-18, 2015
282015
Педагогічні технології: коротка характеристика сутнісних ознак
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика 2, 127-131, 2006
282006
Створення умов формування готовності майбутніх вчителів іноземних мов до впровадження засобів ІКТ у навчально-виховний процес [Електронний ресурс]
ЛА Карташова
Режим доступу: http://lkartashova. at. ua/publ/2-1-0-35, 2008
232008
Переживання як психологічний механізм саморозвитку особистості
СД Максименко
Педагогічний процес: теорія і практика. Зб. наук. праць. Вип, 343-360, 2005
212005
Структура та ознаки інноваційної професійної діяльності викладача вищого навчального закладу
ЛВ Козак
Педагогічний процес: теорія та практика, 50-60, 2012
202012
Формування особистості професіонала в контексті вимог ХХІ століття
ВГ Кремень
Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць.–К.: ЕКМО, 2005
202005
Вітчизняна педагогічна теорія про розвиток освіти в Україні у контексті євроінтеграційних процесів
ЛМ Гриневич
Педагогічний процес: теорія і практика, 5-11, 2015
182015
Сучасні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури
ЛІ Іванова
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр.–К.: Міленіум, 63-73, 2006
172006
Сучасні підходи до формування змісту підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури
НГ Батечко
Педагогічний процес: теорія і практика, 5-20, 2013
162013
Інформаційна компетентність вчителя іноземної мови: структура, зміст, критерії, умови формування
ІВ Соколова
Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць.–2004.–Вип 2 …, 2004
152004
Особистісно-орієнтована професійно-педагогічна підготовка студентів
МГ Чобітько
Педагогічний процес: теорія і практика.–К.: ЕКМО, 268-277, 2004
152004
Управління якістю підготовки фахівців в університеті в контексті Болонського процесу
ТА Алексєєнко
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць.–2004.–Вип 1, 7-18, 2004
142004
Комунікативна компетентність як предмет наукового дослідження
ОВ Добротвор
Педагогічний процес: теорія і практика, 56-62, 2013
132013
Теоретичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів
ЮВ Юсеф
Педагогічний процес: теорія і практика, 187-194, 2013
132013
Культура та Освіта: взаємозумовленість понять
ММ Галицька
Педагогічний процес: теорія і практика, 28-33, 2013
132013
Професійно-орієнтовані форми навчання у підготовці фахівців туризму
ЛВ Козак
Збірник наукових праць:«Педагогічний процес: теорія і практика, 68-78, 2009
122009
Перспективи розвитку освіти дорослих у контексті Європейської інтеграції
ОІ Мартіросян
Педагогічний процес: теорія і практика, 78-84, 2007
122007
Гуманізація освіти в Україні: теоретичний аналіз
КС Часова
Педагогічний процес: теорія і практика, 194-201, 2013
112013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20