Педагогічний процес: теорія і практика
Педагогічний процес: теорія і практика
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої педагогічної школи
ВВ Осадчий
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць.–К.: вид-во П/П …, 2009
362009
Поняття компетенція та компетентність: теоретичний аналіз
СВ Лейко
Педагогічний процес: теорія і практика, 128-135, 2013
272013
Створення умов формування готовності майбутніх вчителів іноземних мов до впровадження засобів ІКТ у навчально-виховний процес [Електронний ресурс]
ЛА Карташова
Режим доступу: http://lkartashova. at. ua/publ/2-1-0-35, 2008
232008
Педагогічні технології: коротка характеристика сутнісних ознак
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика 2, 127-131, 2006
192006
Переживання як психологічний механізм саморозвитку особистості
СД Максименко
Педагогічний процес: теорія і практика. Зб. наук. праць. Вип, 343-360, 2005
192005
Структура та ознаки інноваційної професійної діяльності викладача вищого навчального закладу
ЛВ Козак
Педагогічний процес: теорія та практика, 50-60, 2012
172012
Формування особистості професіонала в контексті вимог ХХІ століття
ВГ Кремень
Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць.–К.: ЕКМО, 2005
162005
Вітчизняна педагогічна теорія про розвиток освіти в Україні у контексті євроінтеграційних процесів
ЛМ Гриневич
Педагогічний процес: теорія і практика, 5-11, 2015
152015
Сучасні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури
ЛІ Іванова
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр.–К.: Міленіум, 63-73, 2006
152006
Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект
МВ Братко
Педагогічний процес: теорія і практика, 11-18, 2015
142015
Особистісно-орієнтована професійно-педагогічна підготовка студентів
МГ Чобітько
Педагогічний процес: теорія і практика.–К.: ЕКМО, 268-277, 2004
142004
Управління якістю підготовки фахівців в університеті в контексті Болонського процесу
ТА Алексєєнко
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць.–2004.–Вип 1, 7-18, 2004
132004
Сучасні підходи до формування змісту підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури
НГ Батечко
Педагогічний процес: теорія і практика, 5-20, 2013
122013
Професійно-орієнтовані форми навчання у підготовці фахівців туризму
ЛВ Козак
Збірник наукових праць:«Педагогічний процес: теорія і практика, 68-78, 2009
122009
Інформаційна компетентність вчителя іноземної мови: структура, зміст, критерії, умови формування
ІВ Соколова
Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць.–2004.–Вип, 2004
122004
Критерії готовності майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності
ЛВ Козак
Педагогічний процес: теорія і практика, 76, 2013
102013
Критерії готовності майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності
ЛВ Козак
Педагогічний процес: теорія і практика, 76, 2013
102013
Виклики інформаційного суспільства сучасній освіті
ТІ Коваль
Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць., 103-121, 2012
102012
Динаміка середовищеутворення у технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів
ВВ Желанова
Педагогічний процес: теорія і практика, 27-32, 2014
92014
Сучасний стан розвитку кадрового потенціалу вищої школи України
НГ Батечко
Педагогічний процес: теорія і практика, 5-19, 2013
92013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20