Концедайло Валерій
Концедайло Валерій
Zhytomyr Ivan Franko State University
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з курсу" Професійна практика програмної інженерії
ВВ Концедайло, ТА Вакалюк
Житомир: ОО Євенок 60, 2018
52018
Критерії добору ігрових симуляторів для формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ВВ Концедайло, ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання., 133-151, 2018
42018
Застосування ігрових симуляторів у формуванні професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ВВ Концедайло
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2018
32018
Використання серйозних ігор та симуляцій з розробки програмного забезпечення для розвитку нетехнічних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ВВ Концедайло
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
32017
Наукові підходи до формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів у вітчизняній та зарубіжній літературі
В Концедайло
ISSN 1998-6939. Information Technologies in Education, 112-130, 2017
32017
Загальна структура методики застосування ігрових симуляторів для формування професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ВВ Концедайло, ТА Вакалюк
Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 2018
22018
Розробка моделі використання ігрових симуляторів для формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ВВ Концедайло
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2018
12018
Критерії, показники та рівні сформованості професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ВВ Концедайло
Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 2017
12017
Теоретичне обґрунтування моделі застосування ігрових симуляторів у формуванні професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ВВ Концедайло
Актуальні питання сучасної інформатики, 263-265, 2017
12017
Класифікація нетехнічних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
В Концедайло
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2017
12017
Необхідність формування нетехнічних навичок у майбутніх інженерів-програмістів у процесі професійної підготовки
ВВ Концедайло
ЖДТУ, 2016
12016
Взаємопов'язаність понять «Серйозні ігри» та симуляції з розробки програмного забезпечення
ВВ Концедайло
Актуальні питання сучасної інформатики 3, 123-126, 2016
12016
Інформаційні технології у вищій школі
ДС Антонюк, ІД Бойчук, ВВ Болотіна, ВА Болух, ТА Вакалюк, ...
ФОП" ОО Євенок", 2019
2019
Інформаційні технології у вищій школі
ТА Вакалюк, ДС Антонюк, ІД Бойчук, ВВ Болотіна, ВА Болух, ...
вид-во ФОП" ОО Євенок", 2019
2019
Перевірка ефективності методики використання ігрових симуляторів як засобів формування професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів: результати …
ТА Вакалюк, ВВ Концедайло, ІС Мінтій
Ужгородський національний університет, 2019
2019
Методика використання ігрових симуляторів для формування професійних м'яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів
ВВ Концедайло
2018
SELECTION CRITERIA OF GAMES SIMULATION USED TO DEVELOP PROFESSIONAL COMPETENCIES OF THE FUTURE SOFTWARE ENGINEERS
VV Kontsedailo, TA Vakaliuk
INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS 65 (3), 133-151, 2018
2018
АВТОМАТИЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНИХ ТА ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДИМУ
ВВ Концедайло, ВМ Янчук
ЖДТУ, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18