Підписатись
Наталія Володимирівна Симоненко
Наталія Володимирівна Симоненко
Український інститут експертизи сортів рослин
Підтверджена електронна адреса в sops.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комплексна оцінка біологічного потенціалу сортових ресурсів салату посівного (Lactuca sativa L.)
НВ Лещук, КМ Кривицький, НВ Майстер, МА Броновицька
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 63-70, 2010
62010
Кореляційні зв'язки між морфологічними кількісними ознаками гібридів капусти білоголової [Brassika oleraceae L var. capitata [L.] Alba DC.
НВ Майстер
Plant varieties studying and protection, 58-60, 2011
12011
Especially of preparation natural alcohol-containing beverages
IY Voitsekhіvskyi V., Symonenko N.
SWorld Journal. 2021 9 (1), 128-132., 2021
2021
NUTRITIONAL AND BIOLOGICAL VALUE OF CITRUS FRUITS ХАРЧОВА І БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ЦИТРУСОВИХ ФРУКТІВ
СН Войцехівський В., Денисюк В., Бережняк Є., Горбатюк С., Спрут О ...
International periodic scientific journal 16 (1), 117-121, 2021
2021
Production and economic evaluation of late potato varieties.
SO Voitsekhіvskyi V., Symonenko N.
International Scientific Periodical Journal "Modern Technology and …, 2021
2021
Міжнародна господарсько-споживча класифікації салату посівного Lactuca sativa L.
СН Лещук Н.
"Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних …, 2019
2019
Мінливість показника урожайності салату посівного Lactuca sativa var. secalina L. у зоні Полісся
МТМ Лещук Н.В., Павлюк Н.В., Симоненко Н.В., Башкатова О.П.
"Генетика та селекція сільськогосподарських культур - від молекули до сорту …, 2019
2019
Формування структури врожаю гібридів кукурудзи за різних строків сівби
БВ В., ТМ М., СН В.
Plant Varieties Studying 15 (2), c. 182-187, 2019
2019
Атлас морфологічних ознак сортів квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.)
ДТВ Ткачик С.О., Лещук Н.В., Симоненко Н.В., Баликіна В.В.
2018
Analysis of diversity and genetic interactions of potato varietes (Solanum tuberosum L.) based on morphological characteristics and SSR markers
NVS L. M. Prysiazhniuk, O. L. Klyachenko, I. O. Dikhtiar
Сортовивчення та сортознавство 14 (3), 277-284, 2018
2018
Поліморфізм сортів картоплі (Solanum tuberosum L.) за морфологічними та SSR-маркерами
НВ Симоненко, ЮВ Шитікова, ВВ Бородай
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95 …, 2018
2018
Вивчення потенціалу вихідного матеріалу картоплі для селекції на посухостійкість
НВС Т.М. Олійник, О.В. Сідакова, Н.А. Захарчук
Plant Varieties Studying and protection 13 (4), С. 361-366, 2017
2017
Морфологічні особливості нових сортів Solanum lycopersicum L., придатних для поширення в Україні
ГМО Сиплива Н.О., Симоненко Н.В.
Новітні агротехнології: теорія та практика. Міжнародна науково-практична …, 2017
2017
Сучасний стан формування сортових рослинних ресурсів кукурудзи
НВС М.М. Таганцова
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку, ІІІ Міжнародна …, 2017
2017
Основные направления трансгеноза в овощеводстве и бахчеводстве: теория и практика
НВ Лещук, ЛВ Шаюк, НВ Майстер
Plant Varieties Studying and Protection, 50-53, 2013
2013
Методичні аспекти ідентифікації сортів часнику
Н Лещук, Н Майстер, О Дидів, І Дидів
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія, 183-186, 2013
2013
Основні напрями трансгенозу в овочівництві та баштанництві: теорія та практика
НВ Лещук, ЛВ Шаюк, НВ Майстер
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 50-53, 2013
2013
Корреляционные связи между морфологическими количественными признаками гибридов капусты белокочанной (Brassica oleraceae L. var. Capitata (L.) alba DC.)
НВ Майстер
Plant Varieties Studying and Protection, 58-60, 2011
2011
Комплексная оценка биологического потенциала сортовых ресурсов салата посевного (Lactuca sativa L.)
НВ Лещук, КН Кривицкий, НВ Майстер, МА Броновицкая
Plant Varieties Studying and Protection, 63-70, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19