Леся Дмитроца (Lesya Dmytrotsa)
Леся Дмитроца (Lesya Dmytrotsa)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Клас функцій зі змінним періодом
ЯП Василенко, ЛП Дмитроца, МВ Приймак
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
52014
Сигнали зі змінним періодом та їх модель
МВ Приймак, ЯП Василенко, ЛП Дмитроца
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2013
42013
Аналітичні способи завдання функцій зі змінним періодом та інформаційні технології визначення їх коефіцієнтів Фур’є
МВ Приймак, ЛП Дмитроца, МЗ Олійник
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2016
22016
Задача створення інформаційної системи моніторингу і реєстрації стану кардіонавантаження
ЛП Дмитроца
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
12016
Моделі, методи та інформаційна технологія аналізу процесів зі змінним періодом
ЛП Дмитроца, ЛП Дмитроца
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2019
2019
Комп’ютерна програма “Фур’є-аналіз функцій зі змінним періодом”
ЛП Дмитроца, ОВ Палка, МВ Приймак, ЯП Василенко
2018
Комп’ютерна програма “Аналіз RR-інтервалів та оцінка варіабельності серцевого ритму”:
ЛП Дмитроца, ВМ Палій, МВ Приймак, ЯП Василенко
2018
Інформаційні технології дослідження періодичних функцій із змінним періодом та їх застосування для оцінки варіабельності серцевого ритму
ЯП Василенко, ЛП Дмитроца, МВ Приймак, МЗ Олійник
Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання …, 2018
2018
Software for Fourier-analysis of functions with variable period
L Dmytrotsa
Вісник Хмельницького університету 4 (263), 159-166, 2018
2018
Порівняльний аналіз приладів для реєстрації RR-інтервалів
ЛП Дмитроца, РІ Черевик
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
2017
Функції зі змінним періодом та їх наближення рядами Фур"є
М Приймак, Л Дмитроца, М Олійник
VI Міжнародна науково-практична конференція "Обробка сигналів і …, 2017
2017
Особливості компетентнісного підходу у процесі підготовки спеціалістів із комп’ютерних наук
ЯП Василенко, ЛП Дмитроца
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Fourier series of periodic functions with variable period and evaluation of their variable period for determination of heart rhythm variability
M Pryjmak, Y Vasylenko, L Dmytrotsa, M Oliynyk
Computational Problems of Electrical Engineering 7 (2), 108-116, 2017
2017
Інформаційні технології представлення функцій зі змінним періодом тригонометричними рядами
М Приймак, Л Дмитроца, М Олійник
Международная научно-техническая конференция "Компьютерное моделирование в …, 2016
2016
Про наближення функцій зі змінним періодом
М Приймак, Л Дмитроца, М Олійник
Матеріали сімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка …, 2016
2016
Способи задання функцій зі змінним періодом та їх наближення
ЯП Василенко, ЛП Дмитроца, МЗ Олійник, МВ Приймак
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 36-47, 2016
2016
Аналітичне задання функцій зі змінним періодом та їх змінні періоди
МВ Приймак, ЛП Дмитроца, ЯП Василенко, МЗ Олійник
Шістнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14 …, 2015
2015
Система тригонометричних функцій із змінним періодом та деякі її властивості
МВ Приймак, ЛП Дмитроца
Науково-технічна Міжнародна конференція «Комп'ютерне моделювання у …, 2014
2014
Функції із змінним періодом як узагальнення періодичних функцій
МВ Приймак, ЛП Дмитроца
Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014). ХІІ Міжнародна …, 2014
2014
Розвиток теорії періодичних функцій та їх узагальнення – функції із змінним періодом
МВ Приймак, ЛП Дмитроца
П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15–17 …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20