Максименко Людмила Олександрівна (Maksymenko L.O.)(L. Maksymenko)
Максименко Людмила Олександрівна (Maksymenko L.O.)(L. Maksymenko)
доцент кафедри англійської мови і перекладу, факультет сходознавства, КНЛУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери: дис.… кандидата пед. наук: 13.00. 02/Максименко Людмила Олександрівна
ЛО Максименко
К., 2012.–285 с, 2011
202011
Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей
ОБ Бігич, ЛВ Бондар, ММ Волошинова, ЛО Максименко, ОМ Огуй, ...
Вид. центр КНЛУ, 2013
82013
Зарубіжний досвід організації підготовки перекладачів на сучасному етапі розвитку вищої освіти
ЛО Максименко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
32015
Зміст навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення майбутніх менеджерів невиробничої сфери
ЛО Максименко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету, 32-40, 2010
32010
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГУ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
ЛО Максименко
3*
Втілення сучасних підходів у процес формування у філологів-перекладачів компетентності у письмовому перекладі наукових текстів
ЛО Максименко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки …, 2017
22017
Специфіка психологічних механізмів мовленнєвої діяльності перекладача у письмовому двосторонньому перекладі
L Maksymenko
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2015
22015
Сучасні тенденції використання дидактичних підходів у навчанні письмового перекладу
ЛО Максименко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 32-38, 2017
12017
Проблема перекладацьких стратегій у навчанні письмового двостороннього перекладу
ЛО Максименко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2017
12017
ПСИХОЛОГІЧНІ Й МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО ІНШОМОВНОГО ДІАЛОГУ МЕНЕДЖЕРІВ
ЛО Максименко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2014
12014
Роль і місце автентичних аудіоматеріалів у навчанні майбутніх менеджерів усного професійно спрямованого англійського діалогічного мовлення
ЛО Максименко
Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія «Педагогіка та …, 2010
12010
Особливості навчання філологів-перекладачів письмового перекладу
Л Максименко
Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 10th …, 2020
2020
TOWARDS THE PROBLEM OF THE ERRATOLOGICAL ANALYSIS IN THE COURSE OF PROFESSIONAL TRANSLATORS TRAINING
M Liudmyla
The 6th International conference “Science and society – Methods and problems …, 2018
2018
The Introduction of Genre Approach to the Development of the Student Competence in Translating Scientific Texts on Linguistics
LO Maksymenko
SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology www.seanewdim …, 2018
2018
ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ПОМИЛОК У ПИСЬМОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ
Л Максименко
IV Міжнародна науково-практична конференція ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У …, 2018
2018
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА
Л Максименко
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої …, 2018
2018
TOWARDS A PROBLEM OF TRANSLATION COMPETENCE FORMATION
M L. O.
III International Scientific and Practical Conference "Topical researches of …, 2017
2017
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ
Л Максименко
ХХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та …, 2017
2017
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ
Л Максименко
ХХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція«Тенденції та …, 2017
2017
Проблема перекладацької стратегії в навчанні письмового двостороннього перекладу
ЛО Максименко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20