Максименко Людмила Олександрівна (Maksymenko L.O.)(L. Maksymenko)
Максименко Людмила Олександрівна (Maksymenko L.O.)(L. Maksymenko)
доцент кафедри англійської мови і перекладу, факультет сходознавства, КНЛУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери: дис.… кандидата пед. наук: 13.00. 02/Максименко Людмила Олександрівна
ЛО Максименко
К., 2012.–285 с, 2011
142011
Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей
ОБ Бігич, ЛВ Бондар, ММ Волошинова, ЛО Максименко, ОМ Огуй, ...
Вид. центр КНЛУ, 2013
62013
Зарубіжний досвід організації підготовки перекладачів на сучасному етапі розвитку вищої освіти
ЛО Максименко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
32015
Зміст навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення майбутніх менеджерів невиробничої сфери
ЛО Максименко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету, 32-40, 2010
32010
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГУ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
ЛО Максименко
2*
Втілення сучасних підходів у процес формування у філологів-перекладачів компетентності у письмовому перекладі наукових текстів
ЛО Максименко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки …, 2017
12017
Сучасні тенденції використання дидактичних підходів у навчанні письмового перекладу
ЛО Максименко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови" 89 (1), 32-38, 2017
12017
Специфіка психологічних механізмів мовленнєвої діяльності перекладача у письмовому двосторонньому перекладі
ЛО Максименко
Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія.‒Вип 24, 25-37, 2015
12015
Роль і місце автентичних аудіоматеріалів у навчанні майбутніх менеджерів усного професійно спрямованого англійського діалогічного мовлення
ЛО Максименко
Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія «Педагогіка та …, 2010
12010
Особливості навчання філологів-перекладачів письмового перекладу
Л Максименко
Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 10th …, 2020
2020
Проблема перекладацьких стратегій у навчанні письмового двостороннього перекладу
ЛО Максименко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2017
2017
Проблема перекладацької стратегії в навчанні письмового двостороннього перекладу
ЛО Максименко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2017
2017
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ ФІЛОЛОГІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Л Максименко
ББК 81я42 М 74, 65, 2017
2017
Специфика психологических механизмов речевой деятельности переводчика в письменном двустороннем переводе
ЛО Максименко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2015
2015
ПСИХОЛОГІЧНІ Й МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО ІНШОМОВНОГО ДІАЛОГУ МЕНЕДЖЕРІВ
ЛО Максименко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2014
2014
Вправи для навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери
ЛО Максименко
Іноземні мови, 29-34, 2014
2014
Відбір аудіотекстів для навчання майбутніх менеджерів професійно спрямованого діалогічного мовлення
ЛО Максименко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Отбор аудиотекстов для обучения будущих менеджеров профессионально ориентированной диалогической речи
ЛА Максименко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
2014
Використання риторичних прийомів для розвитку усного діалогічного мовлення менеджерів-економістів
ЛО Максименко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
2014
Організація навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого діалогу англійською мовою
Л Максименко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20