Степанова Алла Адамівна / Alla Stepanova / Stepanova A. / A. Stepanova / Алла Степанова / Стадник А
Степанова Алла Адамівна / Alla Stepanova / Stepanova A. / A. Stepanova / Алла Степанова / Стадник А
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток кооперативного руху в Україні
АА Стадник
Фінанси України, 104-110, 2004
192004
Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс країни
ЄУ А.А. Степанова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2012
17*2012
Відродження кредитних кооперативів
АА Стадник
Фінанси України, 96-100, 2005
102005
Грейдування як сучасна система оплати праці на українських підприємствах на прикладі ПАТ «Київенерго»
БКВ Степанова А.А.
Фінансові послуги, 40-44, 2017
62017
Методичні підходи щодо визначення інвестиційної привабливості галузей України
ТС Овчаренко, АА Степанова
Молодий вчений, 684-689, 2017
62017
Кластеризація як форма стимулювання інноваційних процесів в економіці України
АА Степанова
Проблеми науки, 2012
42012
Суперечності та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
АА Степанова
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 08 „Гроші, фінанси і кредит”/Алла …, 2009
42009
Practical aspects of strategic marketing management of agricultural enterprises (on the example of MRIYA AGRO HOLDING)
A Stepanova, I Horbas, O Davydova
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 221-228, 2017
32017
Диверсифікація енергетичної залежності України
АА Степанова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
32015
Інвестування туристичної сфери як один з факторів стимулювання зайнятості населення України
АА Степанова, ОГ Давидова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
32013
Кластеризація кооперативного сектора економіки України
А Степанова
Режим доступу: http://skhid. com. ua/article/view/16650, 2012
3*2012
РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
TS Ovcharenko, AA Stepanova
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 116, 2017
2*2017
Effective synergic interaction of strategic business units of diversified company
IH Oksana Zhylinska , Alla Stepanova
Problems and Perspectives in Management (open-access) 4 (15), 38-49, 2017
2*2017
Investment and development of innovative economy of Ukraine: problems and prospects
A Stepanova
Skhid, 41-46, 2016
22016
Ризикозахищеність підприємства в сучасних умовах господарювання
АА Степанова
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
22011
Contradictions of enterprise Europe network development in Ukraine
A Stepanova, O Bediukh, I Novikova
Problems and Perspectives in Management 17 (4), 190, 2019
12019
Визначення ролі ризику в прийнятті управлінських рішень
АА Степанова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
12012
Пріоритетні напрямки розвитку системи кредитних спілок в Україні
АА Степанова
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 …, 2008
12008
FORMING OF INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY BASED ON BALANCED SCORECARD
O Derkach, I Horbas, A Stepanova, O Kyrylchuk
EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, 170, 2020
2020
Assessment Methods of Intellectual Product in Research Universities
O Zhylinska, I Novikova, A Stepanova, A Vikulova
Sumy State University, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20