Татьяна Юрьевна Загороднюк
Татьяна Юрьевна Загороднюк
Институт социологии Национальной академии наук Украины
Verified email at i-soc.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Концепции постсоветской трансформации общества Т. И. Заславской и Н. В. Паниной
Т Загороднюк
Институт социологии НАН Украины, Социологический центр имени Н. Паниной, 2013
152013
Человеческий потенциал в концепции социетальной трансформации посткоммунистического общества Т. Заславской
Т Загороднюк
Соціальні виміри суспільства, 129-139, 2009
32009
Соціально-психологічний стан населення під час кардинальної зміни вектору становлення соціального порядку в українському суспільстві
Т Загороднюк
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 402-409, 2014
22014
Cоціально-психологічний стан населення України
Т Загороднюк
Українське суспільство 1992–2010. Соціологічний моніторинг, 282-288., 2010
2*2010
Соціальне самопочуття населення України до і під час економічної кризи
Т Загороднюк
Українське суспільство 1992-2009. Динаміка соціальних змін, 92-98, 2009
2*2009
Методологія застосування тестових методик у моніторингових соціологічних дослідженнях трансформаційних процесів у працях Н. Паніної
ТЮ Загороднюк
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 147-154, 2012
12012
Нормативно-личностный подход к изучению трансформационных процессов в социологии Н.Паниной
Т Загороднюк
Соціальні виміри суспільства, 103-112., 2010
12010
Концепция социетальной трансформации российского общества Т. И. Заславской: история, развитие, прогностический потенциал
Т Загороднюк
Социология: теория, методы, маркетинг, 62-83, 2014
2014
Концепція соцієтальної трансформації російського суспільства Т. І. Заславської: історія, розвиток, прогностичний потенціал
Т Загороднюк
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 62-83, 2014
2014
Акторы трансформационного процесса в концепции социетальной трансформации российского общества Т. Заславской
Т Загороднюк
Соціальні виміри суспільства, 75-84, 2013
2013
TRANSFORMATION PROCESSES ACTORS IN T. ZASLAVSKAYA’S CONCEPT OF SOCIETAL TRANSFORMATION OF RUSSIAN SOCIETY
T Zagorodniuk
Соціальні виміри суспільства, 75-84, 2013
2013
Трансформація російського та українського суспільства в концепціях Т. И.Заславської и Н. В. Паниної: порівняльний аналіз
Т Загороднюк
Соціологія: теорія, методи,маркетинг, 52-72, 2013
2013
Трансформация российского и украинского общества в концепциях Т.И.Заславской и Н.В. Паниной: сравнительный анализ
Т Загороднюк
Социология: теория, методы, маркетинг, 52-72, 2013
2013
Эволюция научных интересов Т. Заславской и предпосылки создания концепции социетальной трансформации российского общества
Т Загороднюк
Соціальні виміри суспільства, 53-65, 2012
2012
Социология НВ Паниной: избранные труды
Т Загороднюк
Социология: теория, методы, маркетинг, 209-214, 2012
2012
Соціологія НВ Паніної: вибрані праці
Т Загороднюк
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 209-214, 2012
2012
Социология Н.В. Паниной: избранные труды
Социология, теория, методы, маркетинг, 209-214, 2012
2012
Зміни соціально-психологічного стану населення України в ракурсі нормативно-особистісної концепції трансформації суспільства
Т Загороднюк
Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний …, 2011
2011
Наталия Панина: критерии социологической культуры
Т Загороднюк
Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В. Паніної "Соціологічна …, 2011
2011
Регуляция социального поведения в ситуации нестабильности: виртуальній круглій стол
Т Загороднюк, Л Бевзенко, Е Злобина, И Мартынюк, Н Соболева
Социология: теория, методы, маркетинг, 178-201 (184,188, 193), 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20