Підписатись
Ганна Цвєткова, Hanna Tsvietkova, Tsvetkova Ganna Georgievna, Цветкова Анна
Ганна Цвєткова, Hanna Tsvietkova, Tsvetkova Ganna Georgievna, Цветкова Анна
доктор пед. наук, професор, National Pedagogical Dragomanov University
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних дисциплін вищої школи
ГГ Цвєткова
Видавництво Б. Маторіна, 2014
322014
Професійно-педагогічне самовдосконалення викладачів ВНЗ: специфіка, структура, етапи
ГГ Цвєткова
Рідна школа, С. 35 – 39., 2012
102012
Реалії та перспективи духовного виховання дітей в умовах сучасної української сім’ї
ГГ Авдіянц
Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. Вип. XVIII.–Слов …, 2002
92002
Аксіологічні засади підготовки вихователя дітей дошкільного віку до виховної діяльності
Г Цвєткова
Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 244-254, 2016
82016
Інноваційність як принцип нового педагогічного мислення та шлях професійної самореалізації викладачів гуманітарних дисциплін
Г Цвєткова
Вища освіта України, 42-49, 2016
82016
Креативно-розвиваючий освітній простір як педагогічна умова здійснення професійного самовдосконалення викладачів вищої школи
ГГ Цвєткова
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013
82013
26. Tsvetkova A. G. The essence of professional self-cultivation of the teachers of the Humanities from the positions of the acmeological and axiological approaches / A. G …
AG Tsvetkova
Молодой ученый, С. 680 – 684., 2013
5*2013
Емоційний інтелект: ментальна основа професійного самовдосконалення викладача вищої школи.
ГГ Цвєткова
Наука і освіта, 49-59., 2017
42017
Transcendence and Reflexion of Career Path of University Teachers Specializing in Primary Education.
H Tsvietkova
Наука і освіта, 143-152, 2018
32018
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» Анотація
ГГ Цвєткова
LBC 74.0+ 88.0 (4Pol+ 4Ukr) D 64, 225, 2017
32017
Компетентнісна характеристика магістрів педагогічної освіти
ГГ Цвєткова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 233-245, 2017
32017
Professional improvement of the high school teachers of the Humanitarian specialties: reflexive-transcendent criterion
T G. G.
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Р. 244 – 252., 2014
32014
Педагогічні умови здійснення професійного самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей
ГГ Цвєткова
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
32013
Самовдосконалення особистості як психолого-педагогічна проблема
ГГ Цвєткова
Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць.–Слов’янськ: Вид-во …, 2012
32012
Розвиток національної концепції самовдовконалення вчителя в контексті євроінтеграційних процесів
Г Цвєткова, В Гапонюк
URL: http://pptma. dn. ua/files/2015/1/PDF_2015_1_Tsvetkova_Gaponiuk. pdf, 0
3
Креативність як здатність викладачів вищої школи до створення нової педагогічної реальності
ГГ Цвєткова
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2016
22016
Intellectually-cognitive criterion of the professional growth of humanitarian specialties` teachers of the higher school
GG Tsvetkova
Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum, P. 47 –53., 2014
22014
Раскрытие внутреннего потенциала саморазвития преподавателя гуманитарных специальностей высшей школы
АГ Цветкова
Журн. науч. публикаций аспирантов и докторантов, С. 234 – 239., 2013
22013
Професійне самовдосконалення викладачів вищої школи: філософський аспект
ГГ Цвєткова
Видавничий центр Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту …, 2013
22013
Проблема самовдосконалення викладача вищої школи: акмеологічний, системно-синергетичний, аксіологічний підходи
ГГ Цвєткова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика ., С. 167 – 178., 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20