Подписаться
Марк Вайнтрауб
Марк Вайнтрауб
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Подтвержден адрес электронной почты в домене phdpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сільськогосподарські і меліоративні машини
ОБ Кошук, ПГ Лузан, ІА Мося, ТМ Герлянд, ЛА Романов
ІПТО НАПН України, 2015
582015
Інтегроване розвивальне навчання у професійній школі: монографія
МА Вайнтрауб
К.: Т. Клочко 17 (7), 2009
362009
Відчутники контрольно-вимірювальних систем
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2008
282008
Фізичні засади технології ТОНТОР: монографія
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
Тимчик ГС, Скицюк ВІ, Вайнтрауб МА, Клочко ТР-К.: НТУУ «КПІ, 2010
242010
Засоби контролю процесів механообробки надточних деталей: монографія/ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
МА Вайнтрауб
К.: НТУУ «КПІ, 2011
182011
Чутники електромагінітного випромінювання для біотехнічних досліджень
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
Тимчик ГС, Скицюк ВІ, Вайнтрауб МА, Клочко ТР-К.: МП Леся, 2004
182004
Теоpія і пpактика пpофеcійної підготовки майбутніх кваліфікованих pобітників з обpобки металу: моногpафія/М. Вайнтpауб.–вид. 2-ге, доповн
МА Вайнтрауб
К.: Т. Клочко 328, 38, 2013
132013
Межі застосування риски як об’єкту налагодження приладу (Частина ІІ)
ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ВИ Скицюк
НТУУ" КПІ", 2009
132009
Модернізація змісту професійної освіти і навчання: теорія і практика
МА Вайнтрауб
ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2015
82015
Фізичні засади технології ТОНТОР: монографія/Г. С. Тимчик, ВІ Скицюк, ТР Клочко
МА Вайнтрауб
К.: НТУУ «КПІ, 2010
72010
Теоретико-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників з металообробки в професійнотехнічних навчальних закладах: автореферат дис.... докт. пед. наук: 13 …
МА Вайнтрауб
Київ, 2014
62014
Методичні підходи до структурування компетентностей сучасного майбутнього кваліфікованого робітника з металообробки в ПТНЗ
МА Вайнтрауб
62011
Фiзичнi засади технологiї ТОНТОР: монографiя
ГС Тимчик, ВI Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
62010
Критерій оцінювання якості навчання в ПТНЗ
МА Вайнтрауб
Шлях освіти 3 (57), 27-30, 2010
62010
Iнтегроване розвивальне навчання у професiйнiй школi: монографiя
МА Вайнтрауб
62009
Фінансова математика
ОС Стрельченко, МА Вайнтрауб, ІГ Стрельченко
К.: Т. Клочко, 2008
52008
Шляхи підвищення рівня кваліфікації майбутніх робітників з обробки металів в ПТНЗ
МА Вайнтрауб
42010
Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованих робітників в системі ПТНЗ
МА Вайнтрауб
42010
Метод оцінювання інтегрованого розвивального навчання в ПТНЗ
МА Вайнтрауб
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 5 (7), 213-220, 2010
42010
Аналітичне дослідження реалізації уявних функцій для координатних систем руху верстатного обладнання. Частина 2
ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20