Марк Вайнтрауб
Марк Вайнтрауб
ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Подтвержден адрес электронной почты в домене phdpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сільськогосподарські і меліоративні машини
ОБ Кошук, ПГ Лузан, ІА Мося, ТМ Герлянд, ЛА Романов
ІПТО НАПН України, 2015
452015
Відчутники контрольно-вимірювальних систем
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2008
232008
Інтегроване розвивальне навчання у професійній школі: монографія
МА Вайнтрауб
К.: Т. Клочко 17 (7), 2009
222009
Фізичні засади технології ТОНТОР: монографія
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
К.: НТУУ «КПІ, 342-349, 2010
202010
Засоби контролю процесів механообробки надточних деталей: монографія/ГС Тимчик, ВІ Скицюк та ін
МА Вайнтрауб
К.: НТУУ «КПІ, 2011
152011
Чутники електромагінітного випромінювання для біотехнічних досліджень
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
Тимчик ГС, Скицюк ВІ, Вайнтрауб МА, Клочко ТР-К.: МП Леся, 2004
142004
Теоpія і пpактика пpофеcійної підготовки майбутніх кваліфікованих pобітників з обpобки металу: моногpафія/М. Вайнтpауб.–вид. 2-ге, доповн
МА Вайнтрауб
К.: Т. Клочко 328, 38, 2013
112013
Межі застосування риски як об’єкту налагодження приладу (Частина ІІ)
ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ВИ Скицюк
НТУУ" КПІ", 2009
112009
Методичні підходи до структурування компетентностей сучасного майбутнього кваліфікованого робітника з металообробки в ПТНЗ
МА Вайнтрауб
Нові технології навчання, 105-112, 2011
62011
Фiзичнi засади технологiї ТОНТОР: монографiя
ГС Тимчик, ВI Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
62010
Модернізація змісту професійної освіти і навчання: теорія і практика
МА Вайнтрауб, ГМ Романова, ПГ Лузан, ІА Мося
ІПТО, 2015
52015
Фізичні засади технології ТОНТОР: монографія
МА Вайнтрауб
Г. С. Тимчик, ВІ Скицюк, ТР Клочко-К.: НТУУ «КПІ, 2010
52010
Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованих робітників в системі ПТНЗ
MA Vaintraub
Інформаційні технології і засоби навчання 18 (4), 2010
42010
Аналітичне дослідження реалізації уявних функцій для координатних систем руху верстатного обладнання. Частина 2
ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2013
32013
Створення моделі навчально-виробничого та виховного процесу при підготовці майбутнього кваліфікованого робітника з обробки металу в ПТНЗ до професійної діяльності
МА Вайнтрауб
Наукові записки НПУ ім. Драгоманова, 41-49, 2012
32012
Метод оцінювання інтегрованого розвивального навчання в ПТНЗ
М Вайнтрауб
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
32010
Дрейф вільного електрона у технологічних об’єктах, що обертаються
ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ВИ Скицюк
НТУУ" КПІ", 2009
32009
Результативність підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з металообробки під час експерименту у ПТНЗ
МА Вайнтрауб
Науковий вісник НУ біоресурсів і природокористування України, 188-198, 2012
22012
Новітні технології підготовки спеціалістів з обробки металів у професійній школі
МА Вайнтрауб
Якість технологій та освіти, 200-203, 2011
22011
Критерій оцінювання якості навчання в ПТНЗ
МА Вайнтрауб
Шлях освіти 3 (57), 27-30, 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20