Марк Вайнтрауб
Марк Вайнтрауб
ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Підтверджена електронна адреса в phdpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сільськогосподарські і меліоративні машини
ОБ Кошук, ПГ Лузан, ІА Мося, ТМ Герлянд, ЛА Романов
ІПТО НАПН України, 2015
462015
Відчутники контрольно-вимірювальних систем
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2008
242008
Інтегроване розвивальне навчання у професійній школі: монографія
МА Вайнтрауб
К.: Т. Клочко 17 (7), 2009
222009
Фізичні засади технології ТОНТОР: монографія
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
К.: НТУУ «КПІ, 342-349, 2010
212010
Засоби контролю процесів механообробки надточних деталей: монографія/ГС Тимчик, ВІ Скицюк та ін
МА Вайнтрауб
К.: НТУУ «КПІ, 2011
152011
Чутники електромагінітного випромінювання для біотехнічних досліджень
ГС Тимчик, ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
Тимчик ГС, Скицюк ВІ, Вайнтрауб МА, Клочко ТР-К.: МП Леся, 2004
152004
Межі застосування риски як об’єкту налагодження приладу (Частина ІІ)
ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ВИ Скицюк
НТУУ" КПІ", 2009
122009
Теоpія і пpактика пpофеcійної підготовки майбутніх кваліфікованих pобітників з обpобки металу: моногpафія/М. Вайнтpауб.–вид. 2-ге, доповн
МА Вайнтрауб
К.: Т. Клочко 328, 38, 2013
112013
Методичні підходи до структурування компетентностей сучасного майбутнього кваліфікованого робітника з металообробки в ПТНЗ
МА Вайнтрауб
Нові технології навчання, 105-112, 2011
62011
Фiзичнi засади технологiї ТОНТОР: монографiя
ГС Тимчик, ВI Скицюк, МА Вайнтрауб, ТР Клочко
62010
Модернізація змісту професійної освіти і навчання: теорія і практика
МА Вайнтрауб, ГМ Романова, ПГ Лузан, ІА Мося
ІПТО, 2015
52015
Фізичні засади технології ТОНТОР: монографія
МА Вайнтрауб
Г. С. Тимчик, ВІ Скицюк, ТР Клочко-К.: НТУУ «КПІ, 2010
52010
Аналітичне дослідження реалізації уявних функцій для координатних систем руху верстатного обладнання. Частина 2
ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2013
42013
Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованих робітників в системі ПТНЗ
MA Vaintraub
Інформаційні технології і засоби навчання 18 (4), 2010
42010
Створення моделі навчально-виробничого та виховного процесу при підготовці майбутнього кваліфікованого робітника з обробки металу в ПТНЗ до професійної діяльності
МА Вайнтрауб
Наукові записки НПУ ім. Драгоманова, 41-49, 2012
32012
Метод оцінювання інтегрованого розвивального навчання в ПТНЗ
М Вайнтрауб
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
32010
Дрейф вільного електрона у технологічних об’єктах, що обертаються
ВІ Скицюк, МА Вайнтрауб, ВИ Скицюк
НТУУ" КПІ", 2009
32009
Результативність підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з металообробки під час експерименту у ПТНЗ
МА Вайнтрауб
Науковий вісник НУ біоресурсів і природокористування України, 188-198, 2012
22012
Новітні технології підготовки спеціалістів з обробки металів у професійній школі
МА Вайнтрауб
Якість технологій та освіти, 200-203, 2011
22011
Критерій оцінювання якості навчання в ПТНЗ
МА Вайнтрауб
Шлях освіти 3 (57), 27-30, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20