Наталія Кузняк
Наталія Кузняк
доцент кафедри хірургічної та дитячої стоматології, Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua
TitleCited byYear
Стоматологічний статус дітей із супутньою соматичною патологією
НБ Кузняк, ОІ Годованець
Буковинський медичний вісник 14 (1), 53, 2010
202010
Современное дистанционное обучение. Преимущества и недостатки
НБ Кузняк, ЕЮ Гаген
Молодой ученый, 466-469, 2017
52017
Розповсюдженість та інтенсивність карієсу тимчасових зубів у дітей залежно від характеру вигодовування
НБ Кузняк, ОІ Годованець, ОВ Іваніцька, АЯ Пенішкевич
Профілактична та дитяча стоматологія, 38-40, 2013
52013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищих медичних навчальних закладах
НБ Кузняк, ВА Гончаренко, РР Дмитренко
Клінічна та експериментальна патологія, 2013
42013
Комплексне лікування гнійнозапальних процесів щелепно-лицевої ділянки препаратами з сорбційною дією
НБ Кузняк
ступеня канд. мед. наук.:«Стоматологія»/НБ Кузняк, 1999
41999
Функциональное значение некоторых анатомических образований внутреннего носа и их развитие у животных в фило-и онтогенезе
НБ Кузняк, СМ Шувалов
Буковинський державний медичний університет, 2016
32016
Тактика при интраабдоминальной гипертензии у больных острыми заболеваниями органов брюшной полости
МГ Рябков, СГ Измайлов, ЕЕ Лукоянычев, РВ Сабаури, НЮ Орлинская
Хирургия. Журнал им. НИ Пирогова, 48-54, 2013
3*2013
Ефективність застосування збагаченої тромбоцитами плазми для оптимізації репараційного остеогенезу при переломах нижньої щелепи з ускладненим клінічним перебігом
СІ Трифаненко, МП Продан, НБ Кузняк
Буковинський медичний вісник 16 (4), 64, 2012
32012
Стоматологічний статус дітей, які мешкають на нітратно забруднених територіях
НБ Кузняк, ОІ Годованець
Новини стоматології, 83-85, 2010
32010
Закономірності перинатальних органометричних параметрів ділянок і структур голови
ОМ Слободян, НБ Кузняк, ЛП Лаврів
Вісник проблем біології і медицини, 314-317, 2016
22016
Використання біохімічних маркерів кісткового метаболізму в стоматології
НБ Кузняк, СІ Бойцанюк, ІО Суховолець
Клінічна стоматологія, 99-104, 2015
22015
лікування Запальних ускладнень після Операції атипОвОгО видалення ниЖніх третіх мОлярів: Огляд літератури (частина 1)
РЗ Огоновський, НМ Хомич, УНБ Кузняк
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 2014
22014
Стоматологічна захворюваність у дітей з ендокринною патологією
НБ Кузняк, ОІ Годованець, ВА Гончаренко
Буковинський державний медичний університет, 2013
22013
Значення препаратів із сорбційною дією в комплексному лікуванні гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки (огляд літератури)
НБ Кузняк, МІ Дутка
Clinical Dentistry, 2011
22011
Клинико-лабораторная эффективность системной энзимотерапии у больных хроническим генерализованным пародонтитом, осложненным гнойными очагами в мягких тканях пародонта
АА Гударьян, НБ Кузняк, ИИ Дроник
Медичні перспективи 22 (2), 2017
12017
Клинические, микробиологические, иммунологические и метаболические особенности возникновения гнойного процесса в пародонте у больных хроническим генерализованным пародонтитом
АА Гударьян, НБ Кузняк, ИИ Дроник
Медичні перспективи 21 (4), 2016
12016
Питання щодо індивідуальної мінливості коронок окремих зубів
НБ Кузняк, АВ Бамбуляк, РР Дмитренко
Клінічна стоматологія, 88-88, 2015
12015
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ К ИНТЕГРИРОВАННОМУ ЛИЦЕНЗИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ" КРОК-3. СТОМАТОЛОГИЯ"
НБ Кузняк, АВ Бамбуляк, ВА Гончаренко, РР Дмитренко
Молодий вчений, 119-120, 2014
12014
Ефективність комплексної стоматологічної допомоги хворим на цукровий діабет типу 2
ПІ Ткаченко, НБ Кузняк, МП Митченок
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 2014
12014
Перші кроки на шляху відновлення профілактичної стоматології в Україні
НБ Кузняк, ОІ Годованець
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 120-123, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20