Олександра Штомпель, Oleksandra Shtompel
Олександра Штомпель, Oleksandra Shtompel
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
Verified email at bpci.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Application of Synthetic Low Molecular Weight Heterocyclic Compounds Derivatives of Pyrimidine, Pyrazole and Oxazole in Agricultural Biotechnology as a New Plant Growth…
V Tsygankova, A Ya, O Shtompel, O Romaniuk, M Yaikova, A Hurenko, ...
Int J Med Biotechnol Genetics 2 (002), 10-32, 2017
162017
Phytohormone-like effect of pyrimidine derivatives on regulation of vegetative growth of tomato
V Tsygankova, Y Andrusevich, O Shtompel, V Kopich, R Solomyanny, ...
environment 37, 45-52, 2018
122018
Stimulating effect of five and six-membered heterocyclic compounds on seed germination and vegetative growth of maize (Zea mays L.)
V Tsygankova, Y Andrusevich, O Shtompel, A Hurenko, R Solomyannyj, ...
International Journal of Biology Research 1 (4), 1-14, 2016
112016
Use of Oxazole and Oxazolopyrimidine to Improve Oilseed Rape Growth
V Tsygankova, A Ya, V Kopich, O Shtompel, S Pilyo, AM Kornienko, ...
Scholars Bulletin 4 (3), 301-312, 2018
82018
INTENSIFICATION OF VEGETATIVE GROWTH OF CUCUMBER BY DERIVATIVES OF [1,3]OXAZOLO[5,4-D]PYRIMIDINE AND N-SULFONYL SUBSTITUTED OF 1,3-OXAZOLE
V Tsygankova, Y Andrusevich, O Shtompel, V Kopich, S Pilyo, ...
Research Journal of Life Sciences, Bioinformatics, Pharmaceutical, and…, 2017
7*2017
Study of Auxin, Cytokinin and Gibberellin-like Activity of Heterocyclic Compounds Derivatives of Pyrimidine, Pyridine, Pyrazole and Isoflavones.
VB Victoria Tsygankova, Yaroslav Andrusevich, Olexandra Shtompel, Olexandr ...
European Journal of Biotechnology and Bioscience 4 (12), 29-44, 2016
72016
Study of growth regulating activity derivatives of [1, 3] Oxazolo [5, 4-d] pyrimidine and N-Sulfonyl Substituted of 1, 3-Oxazole on soybean, wheat, flax and pumpkin plants
V Tsygankova, Y Andrusevich, O Shtompel, S Pilyo, V Prokopenko, ...
Int. J. Chem. Stud 4, 106-120, 2016
42016
Application of pyrazole derivatives as new substitutes of auxin IAA to regulate morphometric and biochemical parameters of wheat (Triticum aestivum L.) seedlings
V Tsygankova, YV Andrusevich, OI Shtompel, VM Kopich, SY Panchyshyn, ...
Journal of Advances in Agriculture 10, 1772-86, 2019
22019
СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК СЕРЕД ПОХІДНИХ ПIРАЗОЛО [3, 4-D][1, 2, 3] ТРИАЗИН-4-ОНУ З МЕТОЮ ЇХ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
ВА Циганкова, ЯВ Андрусевич, ОІ Штомпель, ВМ Копіч, ІВ Волощук, ...
Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій, 112, 2020
2020
ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНУ ТА ПІРИДИНУ ДЛЯ РЕГУЛЯЦІЇ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ
ВА Циганкова, ІВ Волощук, ЯВ Андрусевич, ОІ Штомпель, ВМ Копіч, ...
BBK 52, 52, 2020
2020
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИНА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ ГОРОХА ПОСЕВНОГО (PISUM SATIVUM L.)
ВА Циганкова, ЯВ Андрусевич, ВМ Копіч, ОІ Штомпель, РМ Солом'яний, ...
Актуальные научные исследования в современном мире, 26-33, 2019
2019
STUDY OF CYTOKININ-LIKE ACTIVITY OF DERIVATIVES OF OXAZOLOPYRIMIDINE AND OXAZOLE
VA Tsygankova, YV Andrusevich, OI Shtompel, SG Pilyo, AM Kornienko, ...
Члени редакційної колегії: Лукашов ВК–завідувач кафедри хімічної технології…, 2018
2018
Auxin-like effect of derivatives of Pyrimidine, Pyrazole, Isoflavones, Pyridine, Oxazolopyrimidine and Oxazole on acceleration of Vegetative growth of Flax
AO Hurenko, RM Solomyanny, GP Mrug, MS Frasinyuk, SG Pilyo, ...
International Journal of PharmTech Research 11 (3), 274-286, 2018
2018
APPLICATION OF PYRIMIDINE AND PYRAZOLE DERIVATIVES AS NEW PLANT GROWTH REGULATORS
O Shtompel, V Tsygankova, Y Andrusevich
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ, м. Харків, Україна, 7, 2017
2017
Study of regulating of cucumber plants’ growth activity of [1,3]oxazolo[5,4-d]pyrimidine and N-sulfonyl substituted of 1,3-oxazole
VP Andrii Kornienko and Volodymyr Brovarets Viktor Kopich, Victoria ...
ХХXІІ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ, 95, 2017
2017
ВИВЧЕННЯ СТИМУЛЮЮЧОЇ ДІЇ ПОХІДНИХ ПІРАЗОЛОТРИАЗИНОНІВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН ЯЧМЕНЮ
ОІШ В.Ю. Горчаков О.В. Романюк, В.А. Циганкова, Я.В. Андрусевич
Львівські хімічні читання - 2017, 334, 2017
2017
STIMULATING EFFECT OF SYNTHETIC LOW MOLECULAR WEIGHT HETEROCYCLIC COMPOUNDS PHOSPHORYLATED DERIVATIVES OF OXAZOLE AND PYRIMIDINE ON VEGETATIVE GROWTH OF MAIZE (ZEA MAYS L…
OIS V.S. Brovarets V.A. Tsygankova, Ya.V. Andrusevich
IXth International Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse (ICKT-9) dedicated…, 2017
2017
IMPACT OF LOW MOLECULAR WEIGHT HETEROCYCLIC COMPOUNDS DERIVATIVES OF PYRIMIDINE ON ACCELERATION OF VEGETATIVE GROWTH OF TOMATO PLANTS
KV Brovarets V. Shtompel O., Tsygankova V., Andrusevich Ya.
VII Українська конференція Домбровські хімічні читання-2017, 2017
2017
СТИМУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНІВ, ПІРАЗОЛОТРИАЗИНОНІВ ТА ФОСФОРИЛЬОВАНИХ ОКСАЗОЛІВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК ГОРОХУ, КУКУРУДЗИ ТА ГАРБУЗА
БВС Штомпель О.І., Циганкова В.А., Андрусевич Я.В., Яікова М.Ю., Романюк О ...
ХХІV УКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ, 74, 2016
2016
STUDY IMPACT OF DERIVATIVES OF N-SULFONYL SUBSTITUTED OF OXAZOLES AND OXAZOLE PYRIMIDINE ON ACCELERATION OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF PUMPKIN, SOYBEAN, WHEAT AND FLAX
BVS Shtompel A.I.,Tsygankova V. A., Andrusevich Ya.V., Mirolubov O.V.
ХХXІ Наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії, 102-103, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20