Подписаться
Ткач (Христя) Оксана Володимирівна, Ткач Оксана Владимировна, Oksana Tkach (Hristya)
Ткач (Христя) Оксана Володимирівна, Ткач Оксана Владимировна, Oksana Tkach (Hristya)
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", ГВУЗ "Приднепровская
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Напрями розвитку мовної особистості у технічному ВНЗ
ОВ Христя
Електронне наукове видання матеріалів IX Міжнародної науково-практичної …, 0
3
Фіто-і зоосимволіка в українському традиційному хатобудуванні
ГП Євсєєва, ОВ Ткач
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Создание …, 2016
22016
Традиції народного житлового будівництва в сучасній українській архітектурі
ОВ Ткач, НС Сиваш
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Создание …, 2017
12017
Використання літературно-художніх антропонімів Дніпрової Чайки на заняттях з української мови за професійним спрямуванням
ОВ Христя
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 63-66, 2014
12014
Фольклоризм як складник ідіостилю творів Дніпрової Чайки (лексичний рівень)
ОВ Христя
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 55-60, 2014
12014
Folklorism as part idiostyle works Dnieper Seagull (lexical level)
O Hrystya
Bulletin of Prydniprovs’ ka State Academy of Civil Engineering and …, 2014
1*2014
Мовно-стилістичні особливості художніх творів Чайки Дніпрової (на прикладі прозових творів)
ГП Євсєєва, ОВ Христя
Наукові записки.–Серія: Філологічні науки (мовознавство).–Кіровоград: РВВ …, 2011
12011
Лексичні фольклоризми у творах Дніпрової Чайки (на матеріалі прозових творів)
ОВ Христя
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
2014
Использование литературно-художественных антропонимов днепровой Чайки на занятиях по украинскому языку профессионального направления
ОВ Хрыстя
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2014
2014
Языковая ситуация в Украине
ОВ Христя, А Бондаренко, К Каракаш
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2014
2014
Фольклоризм как составляющая идиостиля произведений днепровой Чайки (лексический уровень)
ОВ Хрыстя
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2014
2014
Корпусна мовна політика української мови та лексична спадщина Чайки Дніпрової
ГП Євсєєва, ОВ Христя
Материалы V Международной научной конференции «Лексико-грамматические …, 2011
2011
Становлення мовної особистості в сучасному українському інформаційному середовищі
О Христя
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
2009
ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ У статті розглянуто проблему культури мови студентів та шляхи поліпшення мовленнєвої компетенції молоді.
ОВ Христя
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14