Iryna Kytsyuk / Iryna Kytsiuk / Ірина Кицюк
Iryna Kytsyuk / Iryna Kytsiuk / Ірина Кицюк
Lesya Ukrainka Volyn National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Місце та значення транскордонного співробітництва в контексті підвищення конкурентоспроможності регіону
НВ Павліха, ІВ Кицюк
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009
112009
Управління конкурентоспроможністю національної економіки: регіональний вимір
ПНВ Кицюк І.В.
Луцьк : Вежа-Друк, 2014
9*2014
Establishing patterns of change in the indicators of using milk processing shops at a community territory
A Tryhuba, M Rudynets, N Pavlikha, I Tryhuba, I Kytsyuk, O Kornelyuk, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies /Східно-Європейський …, 2019
72019
Європейська інтеграція інтересів щодо досягнення перспектив сталого просторового розвитку
НВ Павліха
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
62013
Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : кол. моногр.
ВІ Бортніков, НН Коцан, НВ Павліха, КІВВІ Бортнікова
Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012
6*2012
Роль міста в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
ІВ Кицюк, НВ Павліха
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011
52011
Innovative forms of international business
N Pavlikha, I Skorokhod, I Kytsyuk, I Marchuk
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 25 (2 …, 2014
32014
Innovative forms of international business
N Pavlikha, I Skorokhod, I Kytsyuk, I Marchuk
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 25 (2 …, 2014
32014
Управління конкурентоспроможністю регіону в умовах трансформації національного господарства
ІВ Кицюк
Регіональний розвиток–основа розбудови української держави:[зб. матеріалів …, 2012
32012
Конкурентоспроможність регіонів як необхідна передумова зростання конкурентоспроможності країни в контексті євроінтеграційних процесів
ІВ Кицюк
НТУ" ХПІ", 2010
32010
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przypadek spółek z WIG20
M Aluchna, I Kytsyuk, M Roszkowska-Menkes
Zeszyty Naukowe «Studia i Prace Kolegium Zarządzania i finansów», s. 9–27, 2018
22018
Проект «Управління проектами ЄС», що реалізується в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом «Модуль Жан Моне»
НВ Павліха, ІВ Кицюк, МВ Сидорук
ББК У5 Б14, 258, 2017
22017
MONITORING AND OPTIMIZATION OF COSTS IN THE PROCESS OF MANAGEMENT OF STATE PROGRAMS AND PROJECTS
НВ ПАВЛІХА, ІВ КИЦЮК
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2016
22016
Моніторинг та оптимізація витрат у процесі управління державними цільовими програмами
НВ Павліха, ІВ Кицюк, АО Омельчук
Управління розвитком складних систем, 77-85, 2015
22015
Methodological features of elaborating and implementing bioeconomy development strategy in a region
NV Pavlikha, IV Kytsiuk
The Publishing House of the Pope John Paul II State School of Higher …, 2015
22015
Управління проектами як інструмент активізації транскордонного співробітництва
НВ Павліха, ІВ Кицюк
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2014
22014
Управління проектами підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах євроінтеграційних процесів
І Копач
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
22013
Вплив транскордонного співробітництва і міжрегіональної інтеграції на конкурентоспроможність регіону
ІВ Кицюк
Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу …, 2012
22012
Кластерна модель розвитку міста в контексті досягнення конкурентоспроможності регіону
ІВ Кицюк
Стан та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку міста Луцька:[зб …, 2012
22012
Особливості створення та розвитку транскордонних кластерів в Західних регіонах України
ІВ Кицюк
Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика …, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20