Корнієнко (Кириченко) Оксана Петрівна
Корнієнко (Кириченко) Оксана Петрівна
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, факультет економіки моря, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuos.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ключові напрямки розвитку системи економічної безпеки автотранспортних підприємств
ВГ Алькема
Вісник економіки транспорту і промисловості, 8-13, 2012
122012
Формирование организационно-экономического механизма управления внешнеэкономической деятельностью промышленных предприятий
АП Баскаков
Баскаков Андрей Петрович, 2006
102006
Методи та моделі діагностики ймовірності банкрутства підприємства
ОП Кириченко, СВ Дранко
Молодий вчений, 49-52, 2016
62016
Суднобудівна промисловість України: стан та шляхи покращення інноваційної діяльності
Н Терьошкіна, О КИРИЧЕНКО
Суднобудівельна промисловість, 43-45, 2010
62010
Функції морських портів України як складової морегосподарського комплексу
ОП Корнієнко, КА Кошара
Економіка та держава, 48-51, 2018
22018
Організаційно-економічні засади функціонування морських портів України в системі ринку транспортних послуг
O Korniyenko, E Koshara
Вісник соціально-економічних досліджень, 84-93, 2017
22017
Теоретичні засади стратегічного управління системою економічної безпеки підприємства
О Кириченко
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 70-83, 2016
12016
Теоретичні засади інноваційної діяльності суднобудівних підприємств
ОП Кириченко
12015
Особливості оподаткування малого бізнесу в контексті податкового кодексу України
ОП Кириченко, МА Титаренко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 81-85, 2015
12015
Інноваційна діяльність підприємств суднобудування: ретроспективні позиції
ОП Кириченко
Економіка і управління, 58-63, 2015
12015
Система управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств
ВН Парсяк, ОП Кириченко
Вісник соціально-економічних досліджень, 258-263, 2014
12014
Методика аналізу ефективності управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств
ВН Парсяк, ОП Кириченко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 94-100, 2014
12014
Специфика планирования и организации инновационной деятельности на судостроительных предприятиях
ОП Кириченко
Сборник научных трудов НУК, 2012
12012
Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств
ОП Кириченко
Бізнес Інформ, 113-116, 2012
12012
Інноваційний шлях розвитку суднобудівних підприємств: необхідність реалізації та основні переваги
ОП Кириченко
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2012
12012
Сучасний стан та напрямки державної підтримки інноваційного розвитку суднобудування Миколаївської області
ОП Кириченко
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
12008
Система управління технологічним процесом очищення конвертованого газу від СО2 гарячим розчином поташу
ОП Кириченко
Сумський державний університет, 2021
2021
Підвищення конкурентоспроможності морських портів України
ОП Корнієнко, КА Кошара
Вісник Криворізького національного університету, 194-198, 2017
2017
Тарифікація морських вантажних перевезень в Україні
ОП Кириченко
Економіка України в умовах глобальних викликів і загроз, 2016
2016
Specific features of tax assessment of small business in the context of the Tax Code of Ukraine
ОП Кириченко, МА Титаренко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 81-85, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20