Подписаться
Вікторія Березіна
Вікторія Березіна
викладач філософії, НМАПО імені П.Л. Шупика
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Переклад–міст між мовними світами?(на підґрунті філософської герменевтики Г
В Березіна
Г. Гадамера/ВВ Березіна//Філософська думка, 43-53, 2009
62009
ФЕМІНІСТИЧНА КРИТИКА МОРАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПІДХОДУ ДО ЗДОРОВ’Я
ВВ Березіна
Проблема людини у соціально-гуманітарному та медичному, 2020
12020
От нормостатистической модели здоровья к фундаментальной жизненной ситуации пациента. Вклад Г.-Г. Гадамера
ВВ Березіна, СВ Пустовіт
Киев, 2017
12017
Феноменологічно герменевтична концептуалі-зація світу і відродження практичної філософії (Гусерль, Гайдегер, Гадамер)[Електронний ресурс]
ВВ Березіна
Філософські проблеми гуманітарних наук: альманах/Київ. нац. ун-т ім. Т. Шев …, 2010
12010
АВТОНОМІЯ, ЗГОДА І МЕДИЧНИЙ ПАТЕРНАЛІЗМ: БІОЕТИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ
ВВ Березіна
ЗДОРОВ’Я, МЕДИЦИНА ТА ФІЛОСОФІЯ: СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ В УМОВАХ КОВІДНОЇ …, 2022
2022
ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ МЕДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
СВ Пустовіт, НМ Бойченко, БІ Остапенко, ВВ Березіна, НМ Коваленко
Редакційна колегія, 25, 2019
2019
Феномен здоров’я як предмет філософської герменевтики
ВВ Березіна
Український Католицький університет, 2019
2019
Методичні особливості викладання циклу «Протидія насильству в сім’ї» лікарям у закладах післядипломної освіти
ВВ Березіна
Національний авіаційний університет, 2019
2019
Філософські та психосоматичні аспекти тривоги
ВВ Березіна, ЮВ Лавренюк
2018
Психосоматичний підхід у викладанні філософії у медичному вузі
ВВ Березіна
К.: НАУ, 2018
2018
По той бік добра і зла.«Медичний» підхід до запобігання насильству
ВВ Березіна
К.: Видавничо-поліграфічний центр" Київський університет", 2018
2018
Насильство як доказ належності до чоловічої статі: переоцінка
ВВ Березіна
Березіна ВВ Насильство як доказ належності до чоловічої статі: переоцінка …, 2018
2018
Проблема опосередкування досвіду у філософії Г.-Ґ. Ґадамера
ВВ Березіна
2018
Протидія насильству в сім’ї.
СВ Пустовіт, ВД Мішалов, НМ Бойченко, ВВ Березіна, В Зозуля, ...
Навчальний посібник/С. Пустовіт, В. Мішалов, Н. Бойченко, В. Зозуля, В …, 2017
2017
Трансформация научной картины болезни. Новое понимание выздоровления.
ВВ Березіна, СВ Пустовіт
Шляхи духовного розвитку людини та суспільства. Тези XVII міжнародної …, 2017
2017
Ґендерно обумовлене насильство в сім’ї та практики його подолання: філософський аналіз
В Березіна
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2017
2017
Біологічний (тілесний) вимір часу події розуміння
ВВ Березіна
" Дні науки філософського факультету–2017", Міжн. наук. конф.(2017; Київ …, 2017
2017
Криза класичної раціональності і перевідкриття етичного виміру знання
ВВ Березіна
Читання пам'яті Івана Бойченка-2017. Людина. Історія. Господарство: Всеукр …, 2017
2017
Комплексна природа феномену" душа-тіло". Завдання психосоматики
ВВ Березіна
Збірник тез, доповідей і статей V Всеукраїнської науково-практичної …, 2017
2017
Герменевтизація онтології у філософії Г.-Ґ. Ґадамера як деструкція метафізичної традиції
ВВ Березіна
" Метафізичний дискурс у філософії: історія і сучасність"(Тези Міжнародної …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20