Вікторія Березіна
Вікторія Березіна
викладач філософії, НМАПО імені П.Л. Шупика
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Феноменологічно герменевтична концептуалі-зація світу і відродження практичної філософії (Гусерль, Гайдегер, Гадамер)[Електронний ресурс]
ВВ Березіна
Філософські проблеми гуманітарних наук: альманах/Київ. нац. ун-т ім. Т. Шев …, 2010
12010
Феномен здоров’я як предмет філософської герменевтики
ВВ Березіна
Український Католицький університет, 2019
2019
Методичні особливості викладання циклу «Протидія насильству в сім’ї» лікарям у закладах післядипломної освіти
ВВ Березіна
Національний авіаційний університет, 2019
2019
Філософські та психосоматичні аспекти тривоги
ВВ Березіна, ЮВ Лавренюк
Філософські засади медичної теорії та практики. Матеріали, 13, 2018
2018
Психосоматичний підхід у викладанні філософії у медичному вузі
ВВ Березіна
К.: НАУ, 2018
2018
По той бік добра і зла.«Медичний» підхід до запобігання насильству
ВВ Березіна
К.: Видавничо-поліграфічний центр" Київський університет", 2018
2018
Насильство як доказ належності до чоловічої статі: переоцінка
ВВ Березіна
Березіна ВВ Насильство як доказ належності до чоловічої статі: переоцінка …, 2018
2018
Проблема опосередкування досвіду у філософії Г.-Ґ. Ґадамера
ВВ Березіна
Філософські засади медичної теорії та практики. Матеріали, 11, 2018
2018
Протидія насильству в сім’ї.
СВ Пустовіт, ВД Мішалов, НМ Бойченко, ВВ Березіна, В Зозуля, ...
Навчальний посібник/С. Пустовіт, В. Мішалов, Н. Бойченко, В. Зозуля, В …, 2017
2017
От нормостатистической модели здоровья к фундаментальной жизненной ситуации пациента. Вклад Г.-Г. Гадамера
ВВ Березіна, СВ Пустовіт
Киев, 2017
2017
Трансформация научной картины болезни. Новое понимание выздоровления.
ВВ Березіна, СВ Пустовіт
Шляхи духовного розвитку людини та суспільства. Тези XVII міжнародної …, 2017
2017
Ґендерно обумовлене насильство в сім’ї та практики його подолання: філософський аналіз
В Березіна
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2017
2017
Біологічний (тілесний) вимір часу події розуміння
ВВ Березіна
" Дні науки філософського факультету–2017", Міжн. наук. конф.(2017; Київ …, 2017
2017
Криза класичної раціональності і перевідкриття етичного виміру знання
ВВ Березіна
Читання пам'яті Івана Бойченка-2017. Людина. Історія. Господарство: Всеукр …, 2017
2017
Комплексна природа феномену" душа-тіло". Завдання психосоматики
ВВ Березіна
Збірник тез, доповідей і статей V Всеукраїнської науково-практичної …, 2017
2017
Герменевтизація онтології у філософії Г.-Ґ. Ґадамера як деструкція метафізичної традиції
ВВ Березіна
" Метафізичний дискурс у філософії: історія і сучасність"(Тези Міжнародної …, 2017
2017
Протидія насильству в сім'ї. Навчальний посібник.
СВ Пустовіт, ВД Мішалов, НМ Бойченко, В Зозуля, ВВ Березіна, ...
Житомир: Вид. ОО Євенок.–2017.–80 с., 2017
2017
Трансформация научной картины болезни. Новое понимание выздоровления
БВВ Пустовит С.В.
Шляхи духовного розвитку людини та суспільства. Тези ХVІІ міжнародної …, 2017
2017
Біологічний (тілесний) вимір часу події розуміння
БВ В.
"Дні науки філософського факультету – 2017", Міжн. наук. конф. (2017 ; Київ …, 2017
2017
Герменевтизація онтології у філософії Г.-Ґ. Ґадамера як деструкція метафізичної традиції
БВ В.
"Метафізичний дискурс у філософії: історія і сучасність" (Тези Міжнародної …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20