Антонюк Тетяна Дмитрівна
Антонюк Тетяна Дмитрівна
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, завідувач відділу зарубіжної україніки
Підтверджена електронна адреса в nbuv.gov.ua
НазваПосиланняРік
Освітня політика в Україні періоду 20-х–початку 30-х років ХХ ст.: монографія/ТД Антонюк
Т Антонюк
К.:" МП Леся, 2011
72011
Денаціоналізація системи відносин сім’ї і школи в умовах радянізації в УСРР (20-ті–початок 30-х років ХХ століття): дис.... кандидата іст. наук: 09. 00. 12
ТД Антонюк
КНУТШ–К, 2005
72005
Пошуки шляхів розвитку освіти в Україні у 20-х роках ХХ століття
Т Антонюк
Рідна школа, 45-47, 2004
72004
Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоспроможності української освітньої системи
Т Антонюк
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2013
32013
Якість освітніх послуг як головна умова конкурентоспроможності української системи вищої освіти
Т Антонюк
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vkdu_ukr/2010_14 …, 2010
32010
Дитячий будинок як форма соціального виховання: історичний аспект
Т Антонюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2004
32004
Розвиток освітньої системи в УРСР (20 ті–початок 30 х років)
Т Антонюк
Історичний журнал, 90-96, 2004
32004
Особливості розвитку вищої освіти в Україні в 1920-х–1930-х роках ХХ ст.
Т Антонюк
Українознавчий альманах, 198-201, 2012
22012
Освiтня полiтика в Українi перiоду 20-х-початку 30-х рокiв ХХ ст.: монографiя
Т Антонюк
22011
Українське шкільництво у баченні Михайла Грушевського
Т Антонюк
Михайло Грушевський–науковець і політик у контексті сучасності. Збірник …, 2002
22002
Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку
Т Антонюк
Бібліотечний вісник, 20-27, 2016
12016
Співпраця українських ВНЗ з зарубіжними в умовах реформування національної системи освіти
Т Антонюк
Українознавчий альманах, 233-236, 2013
12013
Навчальна книжка в українській діаспорі як фактор збереження національної ідентичності
T Antonyuk
Українознавчий альманах 19, 2018
2018
Науково-освітня діяльність української діаспори США у виданнях зарубіжної україніки
ТД Антонюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія …, 2017
2017
Замасковані видання фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ: характеристика, зміст, особливості бібліографічного опису
ТД Антонюк
Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових …, 2017
2017
Бібліографія зарубіжної україніки – інтегральна складова національної бібліографії
Т Антонюк
Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових …, 2017
2017
Галина Мазуренко – видатна українська мисткиня: життя і творчість
Т Антонюк
Ukraina Magna. – К., 2016. Vol. II : Українська жінка у іншомовному …, 2017
2017
Зв’язки України з Афоном: історико-джерелознавчий аспект
ТД Антонюк
Університет, 45–53, 2017
2017
Відділ зарубіжної україніки як осередок збереження національної пам’яті.
ТД Антонюк
Історико-культурна спадщина : збереження, доступ, використання: збірка …, 2017
2017
Перспективы развития отдела зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского
Антонюк
Бібліотеки національних академій наук: проблеми функціонування, тенденції …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20