Марія Дмитрівна Білик
Марія Дмитрівна Білик
Київський національний економічний університет імені Вадима
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий аналіз
МД Білик
К.: КНЕУ, 2005
4492005
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, МД Білик, ЛД Буряк, НЮ Невмержицька
К.: КНЕУ, 2005
261*2005
Управління дебіторською заборгованістю підприємств
МД Білик
Фінанси України, 24-36, 2003
2442003
Сутність і оцінка фінансового стану підприємств
МД Білик
Фінанси України, 117-128, 2005
1832005
Управління фінансами державних підприємств
МД Білик
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2000
1322000
Бюджетування у системі фінансового планування
МД Білик
Фінанси України, 97-109, 2003
1022003
Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: підручник
МД Білик
К.: КНЕУ, 2003
902003
Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування
МД Білик, ТО Білик
Видавництво ТОВ ПанТот, 2012
722012
Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах
МД Білик
Фінанси України, 133-141, 2006
602006
Податкова система України
МД Білик, ІА Золотько
навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни/МД Білик, ІА Золотько.–К…, 2000
49*2000
Грошові потоки підприємств у мікро-та макроекономічному аспекті
МД Білик, СІ Надточій
Фінанси України, 133-147, 2007
402007
Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства
М Білик
Економіст (укр.), 40-43, 2001
382001
Роль стабільної діяльності підприємств у їх фінансовій безпеці
МД Білик
НДЕІ при Мінекономіки України., 2008
302008
Особливості формування політичної культури сучасної молоді
М Білик
Соціальна психологія, 6, 2004
302004
Фінансова стійкість підприємства
ТО Смірнова, КК Усатюк
Науковий вісник НЛТУ України 21 (11), 2011
292011
Методи фінансового планування і прогнозування в управлінні фінансами підприємства
МД Білик
Формування ринкових відносин в Україні, 79-84, 2006
292006
Стратегічне управління та стратегії підприємства
МД Білик
НДЕІ при Мінекономіки України, 2009
252009
Дебіторська заборгованість: сутність та причини виникнення
ММ Чорнобривець
Європейські перспективи, 181-185, 2013
212013
Фінансові результати підприємств державного сектору економіки в умовах планування
МД Білик
Фінанси України, 128-142, 2006
202006
Економічна сутність прибутку в умовах трансформації
МД Білик
Формування ринкових відносин в Україні, 130-132, 2007
182007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20