Підписатись
Марія Дмитрівна Білик
Марія Дмитрівна Білик
Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий аналіз
МД Білик, ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
К.: КНЕУ, 2005
7042005
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, МД Білик, ЛД Буряк, НЮ Невмержицька
К.: КНЕУ, 2005
391*2005
Управління дебіторською заборгованістю підприємств
МД Білик
Фінанси України 3, 24-37, 2003
3112003
Сутність і оцінка фінансового стану підприємств
МД Білик
Фінанси України, 117-128, 2005
2562005
Управління фінансами державних підприємств
МД Білик
К.: Знання 312, 9, 1999
1761999
Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування
МД Білик, ТО Білик
Видавництво ТОВ «ПанТот», 2012
1402012
Бюджетування у системі фінансового планування
МД Білик
Фінанси України, 97-109, 2003
1382003
Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: підручник
МД Білик
К.: КНЕУ 626, 2003
1282003
Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах
МД Білик
Фінанси України, 133-141, 2006
782006
Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства
М Білик
Економіст (укр.), 40-43, 2001
572001
Сучасні тенденції фінансової стійкості вітчизняних промислових підприємств
ОМ Проволоцька, АВ Воронкова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 129-133, 2018
552018
Грошові потоки підприємств у мікро-та макроекономічному аспекті
МД Білик, СІ Надточій
Фінанси України, 133-147, 2007
542007
Роль стабільної діяльності підприємств у їх фінансовій безпеці
МД Білик
НДЕІ при Мінекономіки України., 2008
452008
Фінанси підприємств: Підручник.–6. вид., перероб. та доп
АМ Поддєрьогін, МД Білик, ЛД Буряк, СО Булгакова, АП Куліш
К.: КНЕУ 552, 2006
442006
Податкова система України
МД Білик, ІА Золотко
навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни/МД Білик, ІА Золотько.–К …, 2000
412000
Дебіторська заборгованість: сутність та причини виникнення
ММ Чорнобривець
Європейські перспективи, 181-185, 2013
402013
Фінансова стійкість підприємства
ТО Смірнова, КК Усатюк
Науковий вісник НЛТУ України 21 (11), 196-201, 2011
402011
Стратегічне управління та стратегії підприємства
МД Білик
НДЕІ при Мінекономіки України, 2009
392009
Особливості формування політичної культури сучасної молоді
М Білик
Соціальна психологія, 6, 2004
382004
Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами діяльності підприємств
МД Білик, ВВ Бабіч
Бизнес Информ, 205-213, 2015
372015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20