Ігор Муха
Ігор Муха
доцент кафедри прикладної математики, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Stress state analysis of harmonic drive elements by FEM
IM W. Ostapski
Bulletin of the Polish academy of sciences, Technical sciences 55 (1), 1-9, 2007
472007
Дослідження процесів нелінійної теплопровідності у товстостінних складених тілах
ДМ Неспляк, ІС Муха
Математичні методи та фізико-механічні поля 50 (2), 176-182, 2017
62017
Analysis of shells reinforced by massive stiffening ribs
MIS Savula Y. H., Jarmai K.
International Applied Mechanics 44 (11), 1309-1318, 2008
62008
Линейные и нелинейные задачи упругого деформирования оболочек сложной формы и методы их численного решения /
МИС Григоренко Я.М., Савула Я.Г.
Прикладная механика 36 (8), 3-27, 2000
62000
Моделювання і дослідження тепломасоперенесення у багатошарових середовищах з тонкими включеннями
СЯГ Дяконюк Л.М., Муха І.С.
Доп. НАН України, 101-107, 1998
61998
Лінеаризовані задачі квазістатичного термов'язкопластичного деформування твердих тіл
ІС Муха
К.: Вид-во ІСДО, 1995
51995
Числове дослідження процесів термопластичного деформування осесиметричних тіл з урахуванням розвантаження
ІС Муха, ДМ Неспляк
Математичні методи та фізико-механічні поля 53 (4), 117-126, 2016
42016
Числове дослідження процесів термопластичного деформування осесиметричних тіл з урахуванням розвантаження
ДМН І. С. Муха
Мат. методи та фіз.-мех. поля 53 (4), 117-126, 2010
4*2010
Числове дослідження термопластичності у роторі парової турбіни за теорією пластичного течіння
ДМ Неспляк, ІС Муха
Прикладні проблеми механіки і математики 8, 125-132, 2013
32013
Числове дослідження термопластичності у роторі парової турбіни за теорією пластичного течіння.
ІСМ Д.М.Неспляк
Прикладні проблеми механіки та математики, 125-132, 2010
32010
Безусловно устойчивые численные схемы для решения задач нелинейного деформирования твердых тел
МИС Кисиль Р.И.
Прикладная механика 32 (6), 66-73, 1996
31996
Числове дослідження просторової задачі про термопружнопластичне деформування товстостінної циліндричної панелі під дією теплового навантаження
ДН Ігор Муха
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 219-225, 2013
22013
Числове дослідження просторової задачі про термопружнопластичне деформування товстостінної циліндричної панелі під дією теплового навантаження
І Муха, Д Неспляк
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 219-225, 2013
22013
Комп'ютерне моделювання нелінійних процесів теплопровідності у тонкостінних тілах складної форми
ІС Муха, ДМ Неспляк
Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ.–2007.–Вип 12, 134-140, 2007
22007
Чисельне дослідження стійкості тонкостінних гнучких конструкцій складної форми
МІС Буренко В.І.
Вісник Львів. ун-ту, Cер. прикладна мат. та інформатика, 32-38, 1999
21999
Numerical analysis of processes of thermoplastic deformation of axisymmetric bodies with regard for unloading
DМN І. S. Mukha
Journal of Mathematical Sciences 181 (4), 438–449, 2012
12012
Comparative analysis of explicit and implicit schemes for a nonlinear boundary value problem
IRP I.S.Mukha
Proceedings of the International Conference on Applied Mathematics, 78-79, 2017
2017
Дослідження поведінки наближеного розв’язку нелінійної крайової задачі в околі втрати стійкості
ІС Муха
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 133-143, 2016
2016
Дослідження поведінки наближеного розв’язку нелінійної крайової задачі в околі втрати стійкості
І Муха
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 133-143, 2016
2016
Математичні моделі механіки суцільного середовища
МІ С.
Львів: Вид-во Львів.нац.ун-ту, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20