Christian Gadolin
Christian Gadolin
Postdoctoral Researcher, University West, Department of Health Sciences
Verified email at hv.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Healthcare Quality Improvement Work: A Professional Employee Perspective
C Gadolin, T Andersson
International Journal of Health Care Quality Assurance 30 (5), 410-423, 2017
302017
Collaborative Public Management: Coordinated Value Propositions among Public Service Organizations
E Eriksson, T Andersson, A Hellström, C Gadolin, S Lifvergren
Public Management Review 22 (6), 791-812, 2020
242020
Involvement Drivers: A Study of Nurses and Physicians in Improvement Work
N Eriksson, T Müllern, T Andersson, C Gadolin, S Tengblad, S Ujvari
Quality Management in Health Care 25 (2), 85-91, 2016
222016
Organising Healthcare with Multi-Professional Teams: Activity Coordination as a Logistical Flow
C Gadolin, E Wikström
Scandinavian Journal of Public Administration 20 (4), 53-72, 2016
192016
The Logics of Healthcare – In Quality Improvement Work
C Gadolin
112017
Professional Employees’ Strategic Employment of the Managerial Logic in Healthcare
C Gadolin
Qualitative Research in Organizations and Management: An International …, 2018
92018
Internal Communication for Change: A Complex Challenge
C Gadolin
International Journal of Strategic Change Management 5 (3), 175-188, 2014
52014
Understanding institutional work through social interaction in highly institutionalized settings: Lessons from public healthcare organizations
T Andersson, C Gadolin
Scandinavian Journal of Management 36 (2), 101107, 2020
32020
Providing Healthcare through “Value Shops”: Impact on Professional Fulfilment for Physicians and Nurses
C Gadolin, T Andersson, E Eriksson, A Hellström
International Journal of Health Governance 25 (2), 127-136, 2020
32020
The Influence of Policy Makers over Lean Implementations in Healthcare
C Gadolin
International Journal of Health Governance 24 (3), 222-229, 2019
32019
Post-New Public Management in Public Healthcare: Recycled, Hybridized, Paradigmatic?
E Eriksson, A Hellström, T Andersson, C Gadolin
British Academy of Management (BAM) 2019 Conference, 3-5 September, 2019
12019
Medarbetarskap är viktigt men fallgroparna är många
T Andersson, C Gadolin
Skaraborgs Allehanda, 2018
12018
The Call for Leadership in Healthcare – What Is It We Are Calling For?
T Andersson, C Gadolin
Göteborg Public Management Seminar, Gothenburg, November 19-20, 2013, 2013
12013
Coordination of paediatric oncology care: an explorative Swedish case study
C Gadolin, E Eriksson, P Alexandersson
Journal of Integrated Care, 2021
2021
"Samverkan i vården kräver sociala relationer"
C Gadolin
Dagens medicin, 2021
2021
Statliga råd och rekommendationer finns till för att främja det som är bäst för oss alla
C Gadolin
Dalarnas Tidningar, 2020
2020
Inte för din utan för allas skull
C Gadolin
Nya Wermlands-Tidningen, 2020
2020
Hur följer vi råden från staten?
C Gadolin
Norrländska Socialdemokraten, 2020
2020
Kompetensmixen i framtidens vård måste säkras
C Gadolin, A Krohwinkel, U Mannerheim
Dagens medicin, 24, 2020
2020
Nu måste arbetsmiljön i den offentliga vården säkras
C Gadolin
Dagens samhälle, 8, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20