Follow
Stella Khazina (Стелла Хазина)
Stella Khazina (Стелла Хазина)
Weizmann Institute of Science, Rehovot; Уманский государственный педагогический университет
Verified email at weizmann.ac.il
Title
Cited by
Cited by
Year
Цілі та зміст навчання комп’ютерного моделювання майбутніх вчителів фізики (Objectives and content of teaching computer modeling to intended physics teachers)
СА Хазіна
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2010
22*2010
Комп’ютерне моделювання фізичного процесу у різних програмних середовищах (Computer simulation of physical processes in various software environments )
СА Хазіна
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2009
192009
Формування вмінь комп'ютерного моделювання майбутніх вчителів фізики в процесі навчання інформатики (Formation of computer modeling skills of physics teachers to be in the …
СА Хазіна
Видавництво „АЛМІ”, 2010
182010
Computer Modeling as a Scientific Means of Training Prospective Physics Teachers
SA Khazina, YS Ramsky, BS Eylon
Proceedings of the 8th annual International Conference on Education and New …, 2016
72016
Навчання майбутніх вчителів фізики технології комп’ютерного моделювання (Training of technology of computer modeling to intended teachers of physics )
СА Хазіна, МВ Дудик
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 14–19, 2006
62006
Моделювання фізичних явищ у комп’ютерних навчальних програмах: Навчальних посібник. 2-ге доп. вид. (Modeling of physical phenomena in computer curricular : Training guidances)
СА Хазіна, МВ Дудик
Умань: АЛМІ, 2007
52007
Дистанційна підтримка наскрізного навчання комп’ютерному моделюванню майбутніх учителів фізики (Distance learning support permeating computer simulation of future teachers of …
СА Хазіна, ЮС Рамський
4*2011
Фундаменталізація підготовки майбутніх вчителів фізики, математики, інформатики в рамках наукових гуртків та проблемних груп з комп’ютерного моделювання (Fundamentalization of …
С Хазіна
ЗБІРНИК, 335, 2011
32011
Підвищення рівня фахової підготовки майбутніх вчителів фізики в процесі навчання комп’ютерного моделювання (Enhancing the professional training of intended physics teachers in …
СА Хазіна, ЮС Рамський
Вища школа, 32–38, 2009
22009
Засоби підвищення рівня сформованості інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителів природничих наук
СА Хазіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2017
2017
Науковий гурток з комп’ютерного моделювання як засіб покращення фахової підготовки майбутніх учителів фізики, математики, інформатики (Research group of computer simulation as …
СА Хазіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2012
2012
Поліпшення якості підготовки майбутніх вчителів до використання засобів ІКТ у професійній діяльності
ВО Колмакова, ОВ Малишевський, СА Хазіна
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2011
2011
Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 14–17 вересня 2010 р.
МІ Жалдак, АА Лященко, ЮС Рамський, ВМ Соловйов, ЮВ Триус, ...
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010
2010
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ОСНОВ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
СА Хазіна
Новітні комп’ютерні технології: Матеріали VII Міжнародної науково-технічної …, 2009
2009
Психолого-педагогічні аспекти навчання комп’ютерного моделювання майбутніх вчителів фізики (Psychological and pedagogical aspects of teaching computer modeling to intended …
СА Хазіна
Вища освіта України. Тематичний випуск “Педагогіка вищої школи : методологія …, 2009
2009
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів у середовищі програми Maxima (Computer simulation of physical processes in the environment of Maxima software)
СА Хазіна, ЮС Рамський
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 58–63, 2009
2009
Система комп’ютерної математики Maxima як засіб комп’ютерного моделювання фізичних процесів (Maxima computer algebra system as a means of computer simulations of physical …
СА Хазіна, ЮС Рамський
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного імені Павла …, 2008
2008
Умови формування вмінь комп’ютерного моделювання у майбутніх вчителів фізики (Conditions of the formation of computer modeling of intended physics teachers)
СА Хазіна
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2005
2005
Комп’ютерне моделювання в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 29 березня 2005 р.)
ОВ Ананьин, ЄО Баганов, АН Бакал, ВЄ Бахрушин, АН Бережная, ...
КДПУ, 2005
2005
Підготовка майбутніх вчителів фізики до застосування інформаційних технологій в навчальному процесі
СА Хазіна
Збірник наукових праць, 72–77, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20