Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Шляхи покращання фінансового стану українських підприємств
ОМ Рудницька, ЯР Біленська
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
422009
Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств
ОМ Чубка, ОМ Рудницька
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009
202009
Фінанси підприємств
ОМ Рудницька
навчальний посібник/ОМ Рудницька, 2007
72007
Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ-ХХ століть/Іван Ярмошик
І Ярмошик
Житомир: Волинь, 34, 2006
62006
Багаторічні квітково-декоративні рослини для озеленення промислового міста
ЮВ Лихолат, ОМ Рудницька, ВФ Опанасенко
Промислова ботаніка. Донецьк, 277-281, 1998
61998
Правове регулювання гарантійних виплат в трудовому праві
ОП Рудницька
Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011
52011
Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині
І Ярмошик
Вид-во" Волинь", 2010
52010
Менеджмент персоналу промислового підприємства
ОМ Рудницька
Автореф. дис. на здоб. вчен. ступ. канд. ек. наук/Львів, Державний …, 1999
51999
Особливості формування захворюваності дітей дошкільного віку залежно від екологічних умов у місцях проживання
ОП Рудницька, ОВ Бердник
Довкілля та здоров’я, 2016
42016
Удосконалення виробничо-господарської діяльності будівельних підприємств
ОМ Рудницька, ОО Петльована
Науковий вісник НЛТУ України 24 (5), 2014
42014
Правове регулювання гарантійних виплат: зарубіжний досвід
ОП Рудницька
Часопис Київського університету права, 180-184, 2013
42013
Правове регулювання гарантійних виплат проектом Трудового кодексу України
ОП Рудницька
Часопис Київського університету права, 180-184, 2015
32015
Особливості устрою та функціонування територіальних громад: зарубіжний досвід
ОП Рудницька
Літописець. Збірник наукових праць 10, 109-112, 2015
32015
Інвестиційна привабливість підприємств
ОМ Рудницька, ІВ Марків
Видавництво Львівської політехніки, 2014
32014
Особливості визначення категорії оборотного капіталу підприємства
ОМ Чубка, ОМ Рудницька
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2013
32013
Берестецька битва 1651 р. в наукових дослідженнях польських авторів
І Ярмошик
Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах 83 (3), 3-7, 2012
32012
Шляхи вдосконалення напрямів використання прибутку підприємства
ОМ Рудницька, ОВ Коржова
Науковий вісник НЛТУ України 21 (9), 2011
32011
Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині
І Ярмошик
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
32011
Застосування методів фінансового менеджменту як інструменту ефективного управління підприємством
ОМ Рудницька, СМ Пігаль
Науковий вісник НЛТУ України 20 (10), 2010
32010
Класифікація та вплив чинників на ефективність функціонування оборотного капіталу машинобудівних підприємств
ОМ Чубка, ОМ Рудницька
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20