Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи покращання фінансового стану українських підприємств
ОМ Рудницька, ЯР Біленська
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
722009
Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств
ОМ Чубка, ОМ Рудницька
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009
322009
Психолого-педагогічні проблеми загальної та мистецької освіти
ОП Рудницька
Мистецтво у розвитку особистості: монографія/[за ред., передмова та …, 2006
122006
Особливості устрою та функціонування територіальних громад: зарубіжний досвід
ОП Рудницька
Літописець. Збірник наукових праць 10, 109-112, 2015
82015
Удосконалення виробничо-господарської діяльності будівельних підприємств
ОМ Рудницька, ОО Петльована
Науковий вісник НЛТУ України 24 (5), 2014
82014
Правове регулювання гарантійних виплат в трудовому праві
ОП Рудницька
Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011
82011
Багаторічні квітково-декоративні рослини для озеленення промислового міста
ЮВ Лихолат, ОМ Рудницька, ВФ Опанасенко
Промислова ботаніка. Донецьк, 277-281, 1998
81998
Правове регулювання гарантійних виплат проектом Трудового кодексу України
ОП Рудницька
Часопис Київського університету права, 180-184, 2015
72015
Застосування методів фінансового менеджменту як інструменту ефективного управління підприємством
ОМ Рудницька, СМ Пігаль
Науковий вісник НЛТУ України 20 (10), 2010
72010
Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ-ХХ століть/Іван Ярмошик
І Ярмошик
Житомир: Волинь, 34, 2006
72006
Правове регулювання гарантійних виплат: зарубіжний досвід
ОП Рудницька
Часопис Київського університету права, 180-184, 2013
62013
Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині
І Ярмошик
Вид-во" Волинь", 2010
62010
Фінанси підприємств
ОМ Рудницька
навч. посіб./ОМ Рудницька, ОЙ Вівчар, РЙ Желєзняк та ін.–Львів: Вид-во НУ …, 2007
62007
Військові події на Волині в ході польського Листопадового повстання 1830–1831 рр. у світлі польської історіографії
І Ярмошик
Воєнна історія України. Волинь та Полісся., 183-188, 2013
52013
Система управління капіта лом підприємства
ОМ Рудницька, НЗ Шпак
Економіка, планування і управ ління галузі.–Л.: Вид во Нац. ун т.«Львівська …, 2012
52012
Поняття та класифікація гарантійних виплат
ОП Рудницька
Актуальні проблеми держави і права, 175-182, 2011
52011
Емоційні та раціональні процеси художнього спийняття
ОП Рудницька
Єдність раціонального та емоційно-почуттєвого в освітньовиховних системах …, 1996
51996
Гендерна рівність у соціальній політиці Європейського Союзу
ОП Рудницька
Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук …, 2017
42017
Реформування місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз
О Рудницька
Інтермарум: історія, політика, культура, 2016
42016
Особливості формування захворюваності дітей дошкільного віку залежно від екологічних умов у місцях проживання
ОП Рудницька, ОВ Бердник
Довкілля та здоров’я, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20