Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Шляхи покращання фінансового стану українських підприємств
ОМ Рудницька, ЯР Біленська
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
492009
Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств
ОМ Чубка, ОМ Рудницька
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009
232009
Фінанси підприємств
ОМ Рудницька
навчальний посібник/ОМ Рудницька, 2007
72007
Багаторічні квітково-декоративні рослини для озеленення промислового міста
ЮВ Лихолат, ОМ Рудницька, ВФ Опанасенко
Промислова ботаніка. Донецьк, 277-281, 1998
71998
Правове регулювання гарантійних виплат в трудовому праві
ОП Рудницька
Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011
62011
Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ-ХХ століть/Іван Ярмошик
І Ярмошик
Житомир: Волинь, 34, 2006
62006
Правове регулювання гарантійних виплат проектом Трудового кодексу України
ОП Рудницька
Часопис Київського університету права, 180-184, 2015
52015
Особливості устрою та функціонування територіальних громад: зарубіжний досвід
ОП Рудницька
Літописець. Збірник наукових праць 10, 109-112, 2015
52015
Удосконалення виробничо-господарської діяльності будівельних підприємств
ОМ Рудницька, ОО Петльована
Науковий вісник НЛТУ України 24 (5), 2014
52014
Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині
І Ярмошик
Вид-во" Волинь", 2010
52010
Менеджмент персоналу промислового підприємства
ОМ Рудницька
Автореф. дис. на здоб. вчен. ступ. канд. ек. наук/Львів, Державний …, 1999
51999
Особливості формування захворюваності дітей дошкільного віку залежно від екологічних умов у місцях проживання
ОП Рудницька, ОВ Бердник
Довкілля та здоров’я, 2016
42016
Особливості визначення категорії оборотного капіталу підприємства
ОМ Чубка, ОМ Рудницька
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2013
42013
Правове регулювання гарантійних виплат: зарубіжний досвід
ОП Рудницька
Часопис Київського університету права, 180-184, 2013
42013
Проблема інтеграції знань у контексті художнього сприймання/Оксана Петрівна Рудницька
ОП Рудницька
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.–2001.–Вип 1, 144-152, 2001
42001
Гендерна рівність у соціальній політиці Європейського Союзу
ОП Рудницька
Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук …, 2017
32017
Інвестиційна привабливість підприємств
ОМ Рудницька, ІВ Марків
Видавництво Львівської політехніки, 2014
32014
Берестецька битва 1651 р. в наукових дослідженнях польських авторів
І Ярмошик
Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах 83 (3), 3-7, 2012
32012
Шляхи вдосконалення напрямів використання прибутку підприємства
ОМ Рудницька, ОВ Коржова
Науковий вісник НЛТУ України 21 (9), 2011
32011
Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині
І Ярмошик
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20