Підписатись
Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи покращення фінансового стану українських підприємств
ОМ Рудницька, ЯР Біленська
Вісник Національного університету «Львівська політехніка, 132-138, 2009
912009
Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств
ОМ Чубка, ОМ Рудницька
Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль.–2008.–13, 440-445, 2009
352009
Культуровідповідність мистецької освіти
ОП Рудницька
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи, 108-134, 2000
252000
Психолого-педагогічні проблеми загальної та мистецької освіти
ОП Рудницька
Мистецтво у розвитку особистості:[Монографія/за ред. НГ Ничкало].–Чернівці …, 2006
122006
Творча діяльність учителя і рефлексія
ОП Рудницька
Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових …, 1997
121997
Багаторічні квітково-декоративні рослини для озеленення промислового міста
ЮВ Лихолат, ОМ Рудницька, ВФ Опанасенко
Промислова ботаніка. Донецьк, 277-281, 1998
101998
Правове регулювання гарантійних виплат проектом Трудового кодексу України
ОП Рудницька
Часопис Київського університету права, 180-184, 2015
82015
Особливості устрою та функціонування територіальних громад: зарубіжний досвід
ОП Рудницька
Літописець. Збірник наукових праць 10, 109-112, 2015
82015
Інвестиційна привабливість підприємств
ОМ Рудницька, ІВ Марків
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Логістика, 299-304, 2014
82014
Удосконалення виробничо-господарської діяльності будівельних підприємств
ОМ Рудницька, ОО Петльована
Науковий вісник НЛТУ України 24 (5), 290-297, 2014
82014
Правове регулювання гарантійних виплат в трудовому праві
ОП Рудницька
Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011
82011
Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ-ХХ століть/Іван Ярмошик
І Ярмошик
Житомир: Волинь, 34, 2006
82006
Особливості формування захворюваності дітей дошкільного віку залежно від екологічних умов у місцях проживання
ОП Рудницька, ОВ Бердник
Довкілля та здоров’я, 72-75, 2016
62016
Правове регулювання гарантійних виплат: зарубіжний досвід
ОП Рудницька
Часопис Київського університету права, 180-184, 2013
62013
Застосування методів фінансового менеджменту як інструменту ефективного управління підприємством
ОМ Рудницька, СМ Пігаль
Науковий вісник НЛТУ України 20 (10), 215-221, 2010
62010
Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині
І Ярмошик
Вид-во" Волинь", 2010
62010
Фінанси підприємств
ОМ Рудницька
навч. посіб./ОМ Рудницька, ОЙ Вівчар, РЙ Желєзняк та ін.–Львів: Вид-во НУ …, 2007
62007
Проблема інтеграції знань у контексті художнього сприймання
ОП Рудницька
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.–2001.–Вип 1, 144-152, 2001
62001
Особливості визначення категорії оборотного капіталу підприємства
ОМ Чубка, ОМ Рудницька
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2013
52013
Військові події на Волині в ході польського Листопадового повстання 1830–1831 рр. у світлі польської історіографії
І Ярмошик
Воєнна історія України. Волинь та Полісся., 183-188, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20