Подписаться
Троїцька Олена, Троицкая Елена, Сіман, Симан, Siman, Troizka, Troytskaya, Troitska
Троїцька Олена, Троицкая Елена, Сіман, Симан, Siman, Troizka, Troytskaya, Troitska
кафедра філософії, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Діалог і толерантність у культурно-освітньому просторі вищої школи: монографія
ОМ Троїцька
Мелітополь: Вид-во МДПУ імені Б. Хмельницького, 2016
222016
Принципи діалогу і толерантності у розгортанні сучасного культурно-освітнього простору: дис.… д-ра філос. наук: 09.00. 10
ОМ Троїцька
Режим доступу: ihed. org. ua/ima. ges/.../Troitskaya_31 5, 2017
72017
Dialoh i tolerantnost u kulturno-osvitnomu prostori vyshchoi shkoly [Dialogue and tolerance in the cultural and educational space of higher education][Monohrafiia]
OM Troitska
Melitopol: Vyd-vo MDPU imeni B. Khmelnytskoho 312, 2016
72016
Principles of dialogue and tolerance in the development of modern cultural and educational space
OM Troitska
Abstract. Retrieved August 7, 2019, 2017
52017
Діалог і діалогічність в культурно-освітньому просторі: філософські засади
ОМ Троїцька
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 50-57, 2016
52016
Conceptual foundations of dialogue idea implementation into cultural-educational space
O Troitska
Canadian Scientific Journal 1, 87-92, 2015
52015
Політична ідентичність студентства в системі ціннісних орієнтацій і толерантнісного зростання
ОМ Троїцька
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 130-137, 2014
52014
Нова парадигма освіти в умовах глобальних ризиків
ГГ Тараненко, ОМ Троїцька
Культура народов Причерноморья, 2011
52011
Historical reconstruction of the reproduction of axiology of nature in ukrainian philosophical tradition: methodological reference points
T Troitska, AM Krylova, GG Taranenko, EM Troitska, OV Popravko
6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities 2019, 107-114, 2019
42019
Діалог у розгортанні культурно-освітнього простору молодіжних спільнот: філософія інтеркультурності
ОМ Троїцька
Грані, 13-18, 2016
42016
Віртуальний символічний світ у смислотворенні інформаційного простору Homo educandus
ТС Троїцька, ОМ Троїцька, ОВ Поправко
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 7 (2), 20-27, 2019
32019
Толерантність як діалогічна універсалія: філософські аспекти збагачення культурного поля
ОМ Троїцька
Грані, 42-46, 2015
32015
Philosophical fundamentals of polycultural dialogue re-semantization: methodologeme and sense search
T Troitskaya, O Troitskaya
Canadian Scientific Journal, 64-68, 2014
32014
Методологічні орієнтири інтеграції толерантності в культурно-освітній простір
ОМ Троїцька
Грані, 40-44, 2014
32014
Практикум з логіки: навчальний посібник
ТС Троїцька, ГГ Тараненеко, ОМ Троїцька
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2013
32013
Аксіопсихологічні засади розвитку толерантності
ГГ Тараненко, ОМ Троїцька
Науковий вісник мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2012
32012
Феномен толерантності: генезис, еволюція, спроби концептуалізації [Електронний ресурс]
ОМ Сіман
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2009_24 …, 2009
32009
Formation and development of ethnic religious tolerance in modern Ukraine relations
O Siman
Dissertation of the candidate of philosophical sciences./O. Siman.-K., 2009 …, 0
3
ECOLOGIZATION OF ETHICS AND ETHIZATION OF ECOLOGY IN THE PHILOSOPHICAL DIALOGUE OF RECENT HISTORY (LATE XX-EARLY XXI CENTURY)
TS Troizka, OM Troizka, AM Krylova, OV Popravko, TM Dyuzhikova
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 20 (5.1), 267-273, 2020
22020
Конструктивізм і діалог у викликах сучасній традиційній освіті
ТС Троїцька, ОМ Троїцька, ОВ Поправко
Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові …, 2019
22019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20