Дарія Лико
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблемні питання щодо поводження з відходами та їх утилізації в Рівненській області
ДВ Лико, ІВ Гущук
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 47-49, 2008
52008
Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ)
ДВ Лико, ВО Мартинюк, СМ Лико, НО Осницька, КВ Лисюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія …, 2015
42015
Оцінка екологічної стабільності території та рівня антропогенного навантаження на земельні ресурси
ВІ Долженчук, СМ Лико, ГД Крупко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2010
42010
Вплив забруднення атмосферного повітря на стан захворюваності населення м. Рівне
СМ Лико, МВ Каськів
Питання біоіндикації та екології, 276-288, 2013
32013
Оцінка ризику для здоров'я сільського населення від впливу факторів середовища життєдіяльності людини.
ДВ Лико, ІВ Гущук
РДГУ, 2010
32010
Агроекологічний стан ґрунтового покриву поліської частини Рівненської області
ВІ Долженчук, НВ Долженчук
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2015
22015
Біологічна активність торфових ґрунтів при структурній меліорації
ВА Проневич, СТ Вознюк, ДВ Лико
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2013
22013
Экологическое состояние почв сенокосов и пастбищ наиболее загрязненных территорий Ровенской области
СМ Лико, АИ Портухай
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 62-66, 2012
22012
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ГЕОМЕТРІЇ» ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLE
АО Демид
22009
Хімія
ФМ Боднарюк
НУВГП, 2007
22007
ВПЛИВ ТЕХНОГЕНЕЗУ НА ЯКІСТЬ ҐРУНТІВ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА
МО Клименко, ДВ Лико, ІМ Борщевська
СЕКЦІЯ 5 ХІМІЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОТОКСИКОЛОГІЯ. ПРОБЛЕМИ ЗМІН КЛІМАТУ ТА …, 0
2
Методологічні підходи та досвід розробки стратегії соціально-економічного розвитку локальних територій (на прикладі Козинської громади) у Рівненській області
ДВ Лико, СМ Лико, ВО Мартинюк, ОІ Портухай, ОО Якута
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2018
12018
Оцінювання стану територій міста за показниками сталого розвитку
МО Клименко, АМ Прищепа, ОА Брежицька
НУВГП, 2018
12018
Оцінка геоекологічних процесів у басейновій системі озера Острівське (Волинське Полісся)
ДВ Лико, ІВ Зубкович, ВО Мартинюк, СМ Лико
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2018
12018
Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів
ДВ Лико, СМ Лико, ОІ Портухай, ОВ Безверха
Агроекологічний журнал, 53-57, 2017
12017
Комплексні підходи до розробки стратегії сталого соціально економічного розвитку громади
ДВ Лико, СМ Лико, ВО Мартинюк, ОІ Портухай, ОО Якута
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р., 2017
12017
Проблеми застосування органічного землеробства на території Рівненської області
МО Клименко, ДВ Лико, ВІ Долженчук, ГД Крупко, НВ Долженчук
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
12014
ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ УСТЯ ЗА ЦИТОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ELODEA CANADENSIS У ХРОНІЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ
ДВ Лико, ОО Бєдункова
Видається за рішенням вченої ради ННІ агроекології та землеустрою (протокол …, 2013
12013
УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.07 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)» У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ
ОП Войтович, ДВ Лико, ВО Мартинюк
Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах: проблеми, пошуки …, 2020
2020
ДВАДЦЯТЬ РОКІВ КАФЕДРІ ЕКОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ТУРИЗМУ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: НАУКОВІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ
ДВ Лико
Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку 2020, 3-9, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20