Подписаться
Інна Стахова
Інна Стахова
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Театр природи як засіб формування soft skills в учнів початкових класів
НС Казьмірчук, НС Казьмирчук, ОВ Жовнич, АВ Жовнич, ІА Cтахова, ...
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2020
552020
Розвиток soft skills майбутніх учителів початкових класів як засіб акмеологічного зростання
О Демченко, Н Казьмірчук, І Стахова
Professional Pedagogics 1 (24), 91-101, 2022
312022
Технології формування природничо-екологічної компетентності молодших школярів
ОП Грошовенко, НО Пахальчук, ІА Стахова
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
222021
Сучасна драматургія для дітей у контексті європейських традицій
І Барановська, О Демченко, О Жовнич, Н Казьмірчук, І Стахова, ...
Вінниця: ВДПУ, 2022
212022
Театр природи як засіб формування SOFT SKILLS в учнів початкової школи
ОВ Жовнич, НС Казьмірчук, ІА Стахова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2020
202020
Підготовка майбутніх педагогів до використання театральної діяльності у соціально-виховній роботі: європейський контекст
О Жовнич, І Стахова
Розділ 1. ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ …, 2021
172021
The effects of using a case study method for environmental education
SD Rudyshyn, IA Stakhova, NH Sharata, TV Berezovska, TP Kravchenko
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 20 (6 …, 2021
142021
Formation of readiness of future primary school teachers for environmental activities: creative aspect
I Stakhova, O Shikirinska, O Demchenko, O Groshovenko, V Imber
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2021
122021
Особливості становлення цілісної картини світу в дітей шестирічного віку
ІА Стахова, ИА Стахова
Херсон, 2019
122019
Природничо-наукова підготовка майбутніх учителів початкової школи засобами STEAM-освіти
К Крутій, І Стахова
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2018
122018
Творчий підхід до організації природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи
ІА Стахова, ИА Стахова
Херсон, 2018
122018
Веб-квест як інноваційний засіб формування природничої компетентності майбутнього вчителя початкової школи
ІА Стахова, ИА Стахова
Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2017
82017
The developing of the child creativity by means of ecological and projecting activities
I Stahova
Psihopedagogia Copilului : Child Psihopedagogy Journal (Romania), S.45-53, 2015
82015
Підготовка студентів до використання театралізованої діяльності для розвитку у дітей soft skills: європейський контекст
О Демченко, Н Казьмірчук, О Жовнич, І Стахова
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2022
72022
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
ІА СТАХОВА
72021
ЗНАЧЕННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
К Колеснік, Н Комарівська, Л Присяжнюк, І Стахова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти 2 (17), 127-138, 2022
62022
Особливості використання інноваційних освітніх технологій у процесі формування прородничої компетентності майбутніх учителів початкових класів
ІА Стахова
Педагогічний пошук : Збірник наукових праць студентів і молодих вчених, С.58-62, 2017
62017
Розвиток творчих здібностей студентів під час вивчення історії педагогіки у контексті підготовки до роботи з обдарованими дітьми
О Демченко, Т Гавриленко, Т Коваль, І Стахова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти 1 (17), 36-52, 2022
52022
Творчий розвиток учителя початкових класів засобами використання соціальних Інтернет-мереж
ІА Стахова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2014
52014
Діагностика сформованості готовності майбутніх педагогів до природоохоронної діяльності в початковій школі
ІА Стахова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2021
22021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20