Будзар Марина Михайлівна, Будзар Марина, Budzar Maryna,Maryna Budzar
Будзар Марина Михайлівна, Будзар Марина, Budzar Maryna,Maryna Budzar
Київський університет імені Бориса Грінченка, Історико-філософський факультет, кафедра історії
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історико-культурна модель панської сільської садиби в Україні XVIII–XIX століть: теоретичні засади дослідження
M Budzar
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (2), 145-149, 2011
52011
Дворянська сільська садиба Лівобережної України XIX століття у сучасних історико-краєзнавчих дослідженнях
ММ Будзар
Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного …, 2010
52010
Влада, суспільство, родина в листах Григорія Ґалаґана до дружини (січень–травень 1858 р.)
ММ Будзар
Сіверщина в історії України, 2016
12016
Доля сімейних поховань родини МА Маркевича у садибі села Турівка Прилуцької округи в 20-ті роки ХХ ст. у розвідках ВІ Маслова
ММ Будзар
Сіверщина в історії України, 272-276, 2015
12015
Садиба Ґалаґанів у Сокиринцях на Чернігівщині за 200 років: історичні та культурні перетворення
ММ Будзар
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
12012
ДВОРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА САДИБА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ XIX cт
ММ Будзар
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 111-115, 2008
12008
The Communicative Strategies of the Ukrainian Nobility in the mid-19th Century (According to Correspondence)
M Budzar
Skhid, 95-101, 2020
2020
Повсякдення українського панства другої чверті XIX ст.: лист М. Маркевича П. Ґалаґану
M Budzar
Київські історичні студії, 85-92, 2019
2019
THE FAMILY ARCHIVES AS A SOURCE FOR ESTATE'S DAILY LIFE RECONSTRUCTION ON LEFT-BANK UKRAINE IN 19th CENTURY.
B MARYNA
Skhid 162 (4), 2019
2019
The Family Archives as a Source for Estate’s Daily Life Reconstruction on Left-bank Ukraine in 19th Century
M Budzar
Skhid, 5-11, 2019
2019
«Ми виїхали з Сокиринців…»: тревелоги родини Ґалаґанів
КЄ Будзар М.
2019
Сенаторська ревізія Київської та Чернігівської губерній: зі щоденника О. О. Половцова (жовтень 1880 – травень 1881)
ТД Будзар М., Ковальов Є.
2019
Погляд очевидця: 900-річний ювілей Хрещення Русі у Києві у листі Петра Васильчикова до Григорія Ґалаґана
М Будзар
Київські історичні студії, 121–131-121–131, 2018
2018
Маєток Киселів у селі Дідівці на Прилуччині у мережі соціокультурних контактів Лівобережної України (70-ті рр. XIX–10-ті рр. XX ст.)
М Будзар
Історіографічні дослідження в Україні, 2018
2018
Мати і дитина у панському маєтку лівобережної України першої половини XIX ст. (за ego-документами з архіву Ґалаґанів
Б М.
Сіверщина в історії України, Центр пам’яткознавства НАН України і УТО, 2018
2018
Маєток Киселів у селі Дідівці на Прилуччині у мережі соціокультурних контактів Лівобережної України (70 ті рр. XIX – 10ті рр. XX ст. )
Б М.
Історіографічні дослідження в Україні, 124-143, 2018
2018
Історія Києва в ego-документах: лист ГП Ґалаґана до ОВ Кочубея 1857 р.
М Будзар
Київські історичні студії, 2017
2017
Предмети домашнього вжитку родини Ґалаґанів: від палацової зали до музейної експозиції
Б М.
Скарбниця української культури, 102-113, 2017
2017
Від козацької старшини до імперського дворянства: люди і речі в контексті соціокультурних трансформацій (на матеріалі «Ґалаґанівського архіву»
Б М.
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету; серія …, 2017
2017
«Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал…»: листи Григорія Ґалаґана до дружини
М Будзар, Є Ковальов
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20