Підписатись
Надія Ашиток
Надія Ашиток
професор, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі
ВЕ Лунячек
Публічне управління: теорія та практика, 155-162, 2013
1262013
Проблеми інклюзивної освіти в Україні
Н Ашиток
Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 4-11, 2015
662015
Комунікативна компетентність педагога: структура, етапи формування
Л Ашиток
Молодь і ринок, 10-13, 2015
342015
Вища освіта в епоху глобалізації
НВ Скотна, НІ Ашиток
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 88-91, 2013
182013
Мовна картина світу в філософсько-освітньому аспекті: монографія
НІ Ашиток
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного …, 2011
152011
Формування гуманістично-ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку на матеріалі дитячої літератури
Н Ашиток
122017
Інвалідність як соціально-педагогічна проблема
Н Ашиток
Молодь і ринок, 27-30, 2012
72012
Формування мовлення дітей дошкільного віку з особливими потребами у контексті гуманістичної парадигми
НИ Ашиток
Педагогіка вищої та середньої школи, 250-255, 2013
62013
Інформаційно-комунікативний аспект розвитку сучасної вищої освіти в Україні
НІ Ашиток
Proceedings of the National Aviation University Series Philosophy Cultural …, 2020
52020
Methodological approaches to studying educational work with children
N Ashytok
52018
Модернізація освіти на гуманістичних засадах
Н Ашиток
Молодь і ринок, 2018
52018
Компетентнісний підхід до фахової підготовки працівників соціальної сфери у вищій школі
Н Ашиток
Молодь і ринок, 12-16, 2016
52016
Комунікативна компетентність як чинник професійного становлення соціального педагога
Н Ашиток
Молодь і ринок, 63-67, 2012
52012
Морально-ціннісний потенціал мовної картини світу в освітньому аспекті
НІ Ашиток
Людинознавчі студії, 76-86, 2010
52010
Мовна картина світу у філософсько-освітньому аспекті
НІ Ашиток
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 40-43, 2010
52010
Інклюзивна освіта: системний підхід
НІ Ашиток
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2015
42015
Професії соціальний педагог і соціальний працівник: спільне і відмінне
Н Ашиток
42015
Мовна картина світу в філософсько-освітньому дискурсі
НІ Ашиток
42011
Мовна картина як система репрезентації світу
Н Ашиток
Молодь і ринок, 79-83, 2010
42010
Нова освітня реальність: дистанційна освіта у вищій школі в умовах пандемії
Н Ашиток
Молодь і ринок, 2021
32021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20