Подписаться
Штонь Олена / Olena Shton / https://orcid.org/0000-0002-4830-8210
Штонь Олена / Olena Shton / https://orcid.org/0000-0002-4830-8210
Associate Professor at the Department of the Ukrainian Language and Methods of Its Teaching
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Курсова робота з української мови: Навчально-методичний посібник для студентів-філологів
О Штонь, В Буда
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002
122002
Порівняння в авторській мовній картині світу Василя Слапчука
ОП Штонь
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
42016
Мовні засоби вираження суб’єктивно-іронічної модальності в прозі Василя Слапчука
ОП Штонь
Лінгвістичні дослідження, 264-269, 2018
32018
Лінгвостилістичні особливості мовних портретів у прозі Василя Слапчука
О Штонь
Studia methodologica 50, 122-129, 2020
22020
Семантика відносних прикметників, утворених від іменників–назв неаморфних речовин
ОП Штонь
Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2020
22020
Інтерактивний комплекс навчального забезпечення курсу української мови на нефілологічних факультетах вищої школи
Л Струганець, О Штонь
Видавництво СумДУ, 2004
22004
Структурно-семантичні групи багатозначних відносних прикметників (на матеріалі сучасної української прози)
О Штонь
Лінгвістичні дослідження, С. 99-105., 2016
12016
Перифрази в українських піснях періоду повномасштабної російсько-української війни
ОП Штонь, В Беш
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Образні засоби у мові інтернет-історій Олександра Вільчинського
ОП Штонь, Ж Фармагей
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Теорія багатозначності слова ЛА Лисиченко у вимірі сьогодення
ЛВ Струганець, ОП Штонь
2023
Фразеологізми як засіб стилізації розмовності у сучасній українській прозі
ОП Штонь
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Структурно-семантична специфіка порівнянь у поетичному дискурсі Богдана Лепкого
ОП Штонь
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Мовні засоби розмовної стилізації в художній оповіді Олександра Вільчинського
ОП Штонь, А Стаднік
2022
ЛІНГВОсТИЛІсТИЧНІ МАРКЕРИ РОЗМОВНОсТІ В ХуДОжНІЙ ОПОВІДІ ОЛЕКсАНДРА ВІЛьЧИНсьКОГО
ОП Штонь, АР Стаднік
Південний архів (філологічні науки), 6-13, 2022
2022
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА МЕТАФОР У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПЕТРА СОРОКИ
ОП Штонь
Записки з українського мовознавства, 214-220, 2021
2021
Порушення граматичних норм в українських інтернет-виданнях
ОП Штонь
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Мовні засоби вираження життєствердної модальності у поезії Лесі Українки
О Штонь
Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної …, 2021
2021
Метафора в поетичному дискурсі Петра Сороки
ОП Штонь
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
МОВНІ ЗА ОБИ ВИРАЖЕННЯ ЖИТТЄ ТВЕРДНОЇ МОДАЛЬНО ТІ У ПОЕЗІЇ ЛЕ І УКРАЇНКИ
О Штонь
І 29 Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня …, 2021
2021
Формування дискурсивної компетентності майбутніх учителів української мови на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти
ОП Штонь
Підручники і посібники, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20