Олексій Остапенко
Олексій Остапенко
Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене lp.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративна деліктологія: соціально-правовий феномен і проблеми розвитку
ОІ Остапенко
Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при Українській академії …, 1995
1251995
Адміністративне право: навч. посіб.
ОІ Остапенко, ЗР Кісіль, МВ Ковалів
К.: Алеута: КТН, 2009
492009
Профілактика адміністративних правопорушень (адміністративно-правовий аспект)
ОІ Остапенко
Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при Укра¿ нській академі …, 2001
432001
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ
ОІ Остапенко
Національний університет «Львівська політехніка, 2016
332016
Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення: навч. посіб.
ОІ Остапенко
Л.: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009
262009
Адміністративно-правовий захист вста¬ новленого порядку в Україні: навч. посіб.
ОІ Остапенко, ЛО Остапенко
Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008
232008
Бойовий хортинг як засіб формування в школярів фізичних здібностей як основи тверезого способу життя в майбутній життєдіяльності
ОІ Остапенко, МД Зубалій, ЕА Єрьоменко, МВ Тимчик
К.: Паливода АВ, 2017
212017
Наукові уявлення про механізм адміністративно-правового регулювання
ОІ Остапенко
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія …, 2010
202010
Стандартизація, якість продукції, метрологія, сертифікація в системі адміністративного права: навчальний посібник
ЛІ Сопільник, ОІ Остапенко
Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2011
192011
Кваліфікація адміністративних правопорушень
ОІ Остапенко
Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії …, 2000
162000
Деякі питання визначення правового статусу особи у адміністративному праві
ЯІ Окар-Балаж
Наше право, 81-85, 2015
142015
Форми та методи профілактичної діяльності дільничних інспекторів міліції
ОБ Андрєєва, ОБ Андрєєва
Право і безпека, 148-152, 2011
142011
Адміністративно-територіальний устрій: організаційно-правовий аспект
НР НИЖНИК, ОІ ОСТАПЕНКО, ВП ЧАБАН
132008
Виховання у старших підлітків інтересу до занять фізичною культурою в загальноосвітній школі
ОІ Остапенко
Інститут проблем виховання НАПН України. К, 2014
122014
Адміністративно-правові засади реалізації екологічної функції держави
ОВ Артеменко, ОІ Остапенко, ВК Гіжевський
122011
Адміністративно-правові відносини в умовах адміністративної реформи в Україні: Навч. посібник
ОІ Остапенко, ВД Люблін
Львів: Львів. державний університет внутр. справ, 2007
112007
Характерництво–ефективна форма фізичної підготовки запорозьких козаків
О Остапенко
Фізичне виховання в школі, 48, 2000
112000
Концептуальні засади реформування військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України
ОІ Остапенко, МД Зубалій, ББ Шаповалов
Фізичне виховання в рідній школі 6 (107), 33-35, 2016
102016
Кваліфікація адміністративних правопорушень: навч.-практ. посібник
ОІ Остапенко
Л.: Львівськ. ін-т внутр. справ при Нац. акад. внутр. справ України, 2000
92000
Концепція військово-патріотичного виховання в системі освіти України (проект)
О Остапенко, М Зубалій
Теорія і методика хортингу, 62-68, 2015
82015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20