Підписатись
Олександр Пернарівський (Oleksandr Pernarivskyi)
Олександр Пернарівський (Oleksandr Pernarivskyi)
Державний податковий університет, доцент кафедри фінансових ринків і технологій
Підтверджена електронна адреса в asta.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кредитний ризик комерційного банку
ВВ Вітлінський
навч. посіб./ВВ Вітлінський, ОВ Пернарівський. ЯС Нако нечний, ГІ …, 2000
1422000
Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків
О Пернарівський
Вісник НБУ, 44-48, 2004
124*2004
Фінансова стійкість як системна характеристика комерційного банку
В Вітлінський, О Пернарівський
Банківська справа, 48-51, 2000
932000
Кредитування та ризики
МП Денисенко, ОС Любунь, ВГ Кабанов, ОВ Пернарівський
К.: УЕП КРОК, 2007
57*2007
Система банківського менеджменту
АТ Головко
навч. посіб./АТ Головко, ВІ Грушко, МП Денисенко, ОВ Пернарівський та ін, 2004
44*2004
Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку
ОВ Пернарівський
Вісник Національного банку України, 2006
412006
Концепція стратегії кредитного ризику
В Вітлінський, Я Наконечний, О Пернарівський
Банківська справа, 13-17, 2000
342000
Kredytnyi ryzyk komertsiinoho banku [The credit risk of commercial banks]
VV Vitlinskyi, OV Pernarivskyi, YS Nakonechnyi
Kyiv: Znannia, 2000
312000
Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотка
В Вітлінський, О Пернарівський
Банківська справа, 63-66, 1997
271997
Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку
ВВ Вітлінський, ОВ Пернарівський, АВ Баранова
Фінанси України, 91-102, 1999
241999
Кредитный риск коммерческого банка
ВВ Витлинский, ОВ Пернаровский, ЯС Наконечный
К.: Знання, 25, 2000
212000
Визначення рейтингу банку всередині вибірки
ВВ Вітлінський, ОВ Пернарівський
Вісник Національного банку України, 61-64, 1999
211999
Стратегія управління ризиками банківського споживчого кредитування
О Пернарівський, Н Венерова
Вісник Національного банку України, 40-43, 2008
202008
Моделі прогнозування неплатоспроможності підприємств та проблеми їхнього використання в Україні
ОВ Пернарівський
Актуальні проблеми економіки, 24-27, 2003
202003
Ризик та ліквідність комерційного банку
ОВ Пернарівський
Вісник Національного банку України, 2000
182000
Оцінка кредитоспроможності позичальника
ОВ Пернарівський
Фінанси України, 19-23, 1999
18*1999
Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику
В Вітлінський, Г Великоіваненко, Я Наконечний, О Пернарівський
Банківська справа, 45-49, 1998
17*1998
Metody otsiniuvannia ryzykiv u bankivskii diialnosti
OV Pernarivskyi, OO Pernarivska
Skhidna Yevropa: Ekonomika, biznes ta upravlinnia, 828, 2018
13*2018
Використання експертних методів при оцінюванні системного ризику в банківській діяльності
ОВ Пернарівський, ЮМ Орловська
Праці Одеського політехнічного університету, 52-57, 2011
102011
Аналіз ризику та оцінка ефективності кредитних портфелів банків України (Risk analysis and assessment of Ukrainian banks loan portfolios efficiency)
ОІ Береславська, ОВ Пернарівський
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2018
8*2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20